Ohjeita Ukrainasta saapuville sekä tilannekuvakysely Myrskylän kunnan alueella majoittuvista ukrainalaisista

Ohjeita Ukrainasta saapuville sekä tilannekuvakysely Myrskylän kunnan alueella majoittuvista ukrainalaisista

Ukrainalaisen maahantulo

Ukrainalaisia saapuu maahan pääasiassa avustettuna tai itsenäisesti. Ohjeet ovat kaikille samat:

Maahantulon ohjeet_Rajavartiolaitos
Toimintaohjeet Ukrainasta paenneille_Maahanmuuttovirasto

Ukrainalaisen maassaolo-oikeus ml. tilapäinen suojelu

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Tilapäinen suojelu

Henkilötunnus ja kotikunta

Saatuasi tilapäisen suojelun päätöksen sinut voidaan rekisteröidä väestötietojärjestelmään, jolloin saat henkilötunnuksen. Voit myös tietyin edellytyksin saada Suomesta kotikunnan. Kotikunta ja siihen liittyvä vakinainen asuinosoite rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Kotikunnan rekisteröi aina Digi- ja väestötietovirasto. Kun sinulla on kotikunta, voit käyttää niitä palveluja, joita kunnat tarjoavat vain omille kuntalaisilleen.

Ulkomaalaisena Suomessa/Digi- ja väestötietovirasto
Ohjeita Ukrainasta saapuville/Digi- ja väestötietovirasto

Toimeentulo ja tuet

Ukrainasta Suomeen tuleva voi saada oikeuden suurimpaan osaan Kelan etuuksista, jos Kela arvioi henkilön asuvan Suomessa vakinaisesti tai jos hän työskentelee Suomessa ja työstä saadaan vähintään tietty palkka.

Tilapäistä suojelua saava on oikeutettu vastaanottorahaan vastaanottokeskuksesta.

Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Kelan etuuksiin

Ukrainalaisen majoittaminen kotimajoitukseen ml. kustannusten korvaus

On suositeltavaa, että maahan saapunut ukrainalainen hakee tilapäistä suojelua mahdollisimman pian. Tällöin hänellä on oikeus majoittua vastaanottokeskuksessa ja saada sen palveluita sekä päivärahaa.

Majoituksen voi järjestää myös itse, jolloin sitä kutsutaan yksityismajoitukseksi. Yksityismajoituksessa asuessa sinun on myös mahdollista saada erilaisia palveluita vastaanottokeskuksesta, kunhan olet hakenut tilapäistä suojelua.

Kunta ei korvaa yksityismajoituksesta syntyviä kuluja, kuten vuokra, sähkö ja vesimaksu eikä asumista tai sen järjestämistä tueta taloudellisesti.

Majoittuminen yksityismajoitukseen

Kunnan hätämajoitus

Myrskylän kunnalla on käytössä 30 paikkainen hätämajoitusyksikkö ensisijaisesti maahanmuuttoviraston kuntaan ohjaamille ukrainalaisille tai ilman majoitusta saapuville. Lähtökohtaisesti ukrainalaisen maahan saattanut vastaa tämän majoittamisesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ukrainalaisen on mahdollista saada erilaisia palveluita vastaanottokeskuksesta, kun on hakenut tilapäistä suojelua. Näitä palveluita ovat esimerkiksi terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut.

Rajoitetusti kiireellistä sairaanhoitoa ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluja järjestetään myös niille, jotka eivät ole hakeneet tilapäistä suojelua.

Tietoa Ukrainasta saapuville_Päijät-Sote

Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus

Varhaiskasvatus:

Tilapäisen suojelun piirissä olevilla lapsilla on oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen tilanteessa, jossa huoltaja on esimerkiksi työskentelyn, opiskelun tai muun vastaava syyn vuoksi rajoittunut hoitamasta lasta täysipäiväisesti. Myös kiireellisessä tilanteessa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa varhaiskasvatus on järjestettävä.

Myrskylässä asiat ratkaistaan yksittäistapauksina.

Esi- ja perusopetus:

Maahan saapuvien ukrainalaisten lapsilla ja nuorilla on oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen, oppilaanohjaukseen sekä riittävään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä samoilla perusteilla kuin muillakin oppilailla.

Myrskylässä alakouluikäisten ukrainalaisten opetus järjestetään valmistavana opetuksena. Ryhmällä on oma opettaja ja tulkki.

Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten oppimisen tukeminen perusopetuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet

Työnteko ja opiskelu

Voit tehdä töitä ja opiskella heti sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella. Ukrainalainen voi halutessaan ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi ja saada työllistymistä tukevia palveluita.

Tilapäistä suojelua hakeneiden oikeus tehdä töitä Suomessa

Myrskylässä tilapäisen suojelun saanut voi olla yhteydessä kunnan työllisyyspalveluihin, yhteystiedot.

Ukrainalaisten matkustaminen ilmaiseksi Myrskylä-Porvoo-Myrskylä välillä

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen ukrainalaisten ilmaisesta matkustamisesta Uudenmaan ELY-keskuksen sopimusliikenteessä. Ilmainen matkustusoikeus on ajalla 6.6.-31.8.2022. Matkustaja osoittaa ilmaisen matkustusoikeuden Ukrainan passilla.

Aikataulut ja reitti: https://www.matkahuolto.fi/

Tilannekuvakysely Myrskylän kunnan alueella majoittuvista ukrainalaisista

Myrskylän kunta pyrkii muodostamaan tilannekuvaa Myrskylän kunnan alueella majoittuvista ukrainalaisista/muista saman kriisin vuoksi Ukrainasta paenneista kansalaisuuksista ja heidän palveluntarpeistaan.

Tilannekuvakyselyllä kartoitetaan ensisijaisesti hädänalaisia ukrainalaisia, mutta siinä voi ilmoittaa myös muita kriisin vuoksi Ukrainasta paenneita kansalaisuuksia, jotka ovat tulleet/noudettu maahan Ukrainan kriisiin liittyen vuonna 2022.

Vastaa kyselyyn tästä.