Päihdetilannekysely Myrskylän kunnan asukkaille

Päihdetilannekysely Myrskylän kunnan asukkaille

Kartoitamme 5.-25.9. tehtävällä Päihdetilannekyselyllä Myrskylän kunnan asukkaiden päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin (savukkeet, nuuska, sähkösavuke) ja rahapeleihin liittyviä havaintoja ja näkemyksiä sekä mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kysely ohjaa nuoret vastaajat automaattisesti nuorten omaan kyselyyn.

Haluamme tietää, miten päihteet, tupakka- ja nikotiinituotteet ja rahapelaaminen ja niiden parissa tehtävä ehkäisevä työ näkyvät asukkaille kunnissa ja millaisia kokemuksia kuntalaisilla on. Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja tekemistä Päijät-Hämeen, Myrskylän ja Pukkilan kunnissa. Tulokset saadaan sekä kunta- että aluekohtaisesti.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastaaminen on luottamuksellista eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muuallakin Suomessa, joten eri alueilla esiin nousevia havaintoja ja näkemyksiä voidaan myös verrata Ehkäisevää päihdetyötä tekevien kehittämisverkostossa. Tiedonkeruusta vastaa asuinkunta ja käsittelystä alueellinen ehkäisevä työ Sosiaalialan osaamiskeskus Versossa.

Kyselyyn voi vastata myös Myrskylän kirjastossa paperiversiona kirjaston aukioloaikojen puitteissa keskiviikosta 14.9.2022 alkaen. Kyselyyn vastaamisaika päättyy perjantaina 23.9.2022.

Kiitos, jos Sinulla on hetki aikaa auttaa meitä paikallisen ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä!

Tästä vastaamaan: https://link.webropol.com/s/paihdekysely2022