Presidentinvaali Myrskylän kunnassa

Presidentinvaali Myrskylän kunnassa

Tasavallan presidentti valitaan kaksivaiheisella suoralla kansanvaalilla. Ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024.

Ennakkoäänestys:
Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisen vaalin osalta 17.1. – 23.1.2024 ja toisen vaalin osalta 31.1. – 6.2.2024.
Ennakkoäänestyspaikkana on Myrskylän kunnanvirasto, os. Virastotie 5. Äänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

keskiviikko klo 9-16
torstai klo 11-18
perjantai klo 9-14.30
lauantai ja sunnuntai klo 10-14
maanantai – tiistai klo 9-16

Äänioikeutettu on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle.

Vaalipäivän äänestys:
Ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9-20. Mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9-20. Äänestyspaikka on Myrskylän kunnanvirasto, os. Virastotie 5.

Äänioikeutettu on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään vaalipäivänä vaalilautakunnalle.

Kotiäänestys:
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Hoidettavan kotiäänestyksen yhteydessä omaishoitaja voi äänestää tietyin edellytyksin.

Kotiäänestys voidaan toimittaa jonakin ennakkoäänestysjakson päivänä:

Ensimmäinen vaali 17.1. – 23.1.2024.
Toinen vaali 31.1. – 6.2.2024.

Henkilön, joka haluaa äänestää kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle ensimmäisen vaalin osalta viimeistään 16.1.2024 klo 16 ja toisen vaalin osalta viimeistään 30.1.2024 klo 16.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse ja sen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän
valitsema henkilö.

Laitosäänestys:
Kunnan vaalitoimikunta järjestää ennakkoäänestyksen Ryhmäkoti Väinölässä (Koivistontie 5) ennakkoäänestysaikana.

Lisätietoa vaalista:
https://vaalit.fi/presidentinvaali