PUSSILANTIEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MYRSKYLÄN KOULUN KOHDALLA, AJOHIDASTEET

PUSSILANTIEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MYRSKYLÄN KOULUN KOHDALLA, AJOHIDASTEET

Pussilantien alkuosan ajonopeuksia rajoitetaan väliaikaisilla ajohidasteilla liikenneturvallisuuden parantamiseksi koulun ja liikuntahallin rakennusurakan ajaksi. Ajohidasteet asennetaan paikoilleen 13.5.2020 mennessä.

Myrskylän kunta, Tekniset palvelut

Tiedote-Pussilantien liikenneturvallisuuden parantaminen, ajohidasteet

Pussilantien liikenneturvallisuuden parantaminen, TekLa 17.3.2020

Pussilantien liikenneturvallisuuden parantaminen-kartta, TekLa 17.3.2020