PYHTÄÄ ETENI JATKOON ERÄ- JA LUONTOKULTTUURIMUSEON SIJAINTIPAIKAN HAUSSA – Myrskylän Itä-Uudenmaan järviylängön tuotteistaminen valtakunnalliseksi etenee hankkeen osana

PYHTÄÄ ETENI JATKOON ERÄ- JA LUONTOKULTTUURIMUSEON SIJAINTIPAIKAN HAUSSA – Myrskylän Itä-Uudenmaan järviylängön tuotteistaminen valtakunnalliseksi etenee hankkeen osana

Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeen ohjausryhmä teki eilen 4.2.2021 päätöksen jatkoon valituista paikkakunnista.

–  ”Jatkoon pääsy on Pyhtään kokoiselle kunnalle jo tässä vaiheessa valtava onnistuminen sen seuloutuessa miltei 50 hakemuksen joukosta kuuden parhaan joukkoon. Pyhtään hakemuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota myös hankkeen verkostoon ja taustatahoihin sekä näiden museokokemukselle tarjoamaan lisäarvoon. Myös Myrskylä on tässä joukossa mukana. Ellemme ajattele isosti, emme saavuta isoja asioita” – iloitsee Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen.

Myrskylän kunnan näkökulmasta Pyhtäälle mahdollisesti sijoittuva Erä- ja luontomuseo edistäisi Myrskylän strategian arkiliikkumisen painopisteen keskeisintä tavoitetta ”Liikkumatonta kuntalaista ei ole – alueen luontokohteet ja liikuntamahdollisuudet ovat tunnettuja ja aktiivikäytössä” sekä erityisen hyvin sen kahdeksanvuotiskauden tavoitetta ”Itä-Uudenmaan Järviylängön luontoreitistöt ja -kohteet on tuotteistettu valtakunnallisiksi.”

Toteutuessaan Pyhtäälle sijoittuvan Suomen Erä- ja luontokulttuurimuseon kokemus- ja käyntikohteisiin lisättäisiin biodiversiteettinä, kokemus- ja luontokohteena Myrskylän kunnassa sijaitseva jääkauden muovaama ”Itä-Uudenmaan järviylängön” alue laajoine kalliomuodostelmineen, viisinetoista järvineen, metsineen ja lehtoineen sekä moreeniharjuineen. Alueen tuotteistaminen valtakunnallisen museon kokemusympäristönä voi välillisesti tarjota kunnassa edellytykset entistä parempaan matkailu-, erä-, majoitus- ja luontoyrittäjyyteen. 

 

Lisätietoja:
Kunnanjohtaja Sam Vuorinen
+358 44 760 9116
sam.vuorinen@myrskyla.fi