Rajoitusten purkua valmistellaan

Rajoitusten purkua valmistellaan

Rajoitusten purkua valmistellaan – maltillinen purku vaatii malttia myös kuntalaisilta

Suomen hallitus linjasi maanantaina 4.5. suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Rajoitusten purku ei tarkoita, ettei koronaviruksesta olisi enää vaaraa. Rajoitusten maltillisen purun tavoitteena on, että tautikehitystä onnistutaan tehokkaasti hillitsemään niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista.

Normaalikäytännön mukaan hallitus tekee asiasta vielä periaatepäätöksen valtioneuvoston yleisistunnossa. Tuossa periaatepäätöksessä hallituksen linjauksia avataan tarkemmin. Seuraavat yleisistunnot ovat viimeisimmän tiedon mukaan 7. ja 8.5.

Myrskylän kunnan poikkeusolojen johtoryhmä on kokouksessaan 5.5. käsitellyt nyt annettuja linjauksia ja käynyt läpi niiden vaikutukset kunnan palveluntuotantoon ja toimintaan. Aikaisemmin linjattujen varhaiskasvatuksen ja koulutoimen rajoitusten purun lisäksi nyt julkaistut toimenpiteet vaikuttavat lähiaikoina erityisesti kirjastopalveluihin ja laajalti vapaa-aikatoimen vastuualueelle (nuoriso, liikunta, kulttuuri ym.), sekä viimeistään kesäkuussa näiden lisäksi myös työllisyyspalveluihin. Kaikilla vastuualueilla on aloitettu rajoitusten purkamisen valmistelut.

Toivomme kuntalaisilta ymmärrystä ja malttia, jotta toiminnot saadaan turvallisesti käytäntöön. Hallituksen linjaus välittömistä toimista, kuten esimerkiksi kirjaston uloslainaamisen aloittamisesta, vaatii aluehallintoviraston tarkempia ohjeistuksia sekä mm. hygienia- ja turvaetäisyyksien sekä henkilökunnan suojaamisen suunnittelua, sekä asiakasohjeiden laatimista ennen palveluiden avaamista.

Pyrimme purkamaan rajoituksia käytännössä niin pian kuin se on mahdollista ja tarkennukset eri viranomaisilta on saatu.