Rantatien perusparantaminen ja vesihuollon rakentaminen – Ajoneuvoliikenteen väliaikaiset liikennejärjestelyt 

Rantatien perusparantaminen ja vesihuollon rakentaminen – Ajoneuvoliikenteen väliaikaiset liikennejärjestelyt 

Rantatien perusparantamisesta ja vesihuollon rakentamisesta johtuen Rantatien ajoneuvoliikenne Keskustielle ohjataan Onkitien kautta 1.10.2020 alkaen. Väliaikaiset liikennejärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.

Autoilijoita ja jalankulkijoita kehotetaan huomioimaan muuttuneet liikennejärjestelyt. Väliaikaisten liikennejärjestelyjen mukaiset opastemerkit asennetaan Rantatielle ja Keskustielle (Mt. 174) urakoitsijan toimesta.

Myrskylän kunta