Tiedote liittyen myrskyläläisten koululaisten yläkoulujärjestelyihin

Tiedote liittyen myrskyläläisten koululaisten yläkoulujärjestelyihin

Orimattilan kaupunginvaltuuston joulukuisen kokouksen jälkeen Myrskylän kunnan asukkaille on herännyt huolta liittyen myrskyläläisten lasten yläkoulujärjestelyihin. Orimattilan valtuuston kokouksessa oli tuotu esille, että myrskyläläiset lapset olisivat kustannukseltaan kalliimpia kuin orimattilalaiset ja myrskyläläisten oppilaskohtainen kustannus ylittäisi Myrskylän kautta tulevan kotikuntakorvauksen. Lisäksi Orimattilan tulevat palveluverkkoratkaisut aiheuttaisivat tilanteen, jossa myrskyläläiset eivät enää mahtuisi Orimattilan yläkouluihin. Tilanne on vielä avoin, mutta koska asia herättää huolta ja keskustelua, myrskyläläisille on tarpeen tiedottaa tilanteesta. Poikkeuksellisesti siis tiedotamme keskeneräisestä ja vielä valmistelussa olevasta asiasta.

Orimattilan kaupunki on ollut aloitteellinen sopimuksen muuttamiseksi kesästä 2022 lähtien. Syksyllä 2022 päädyttiin siihen, että neuvotteluja ei jatketa, vaan jatketaan yläkouluyhteistyötä voimassa olevalla sopimuksella. Asia nostettiin uudelleen esille kesällä 2023, Orimattilan aloitteesta. Syksyllä 2023 neuvoteltiin, jolloin todettiin Orimattilan antamiin lukuihin perustuen, että kuntien välinen yläkoulusopimus on sellainen, että 2022 vuoden tilanteessa kotikuntakorvaukset Myrskylästä ovat olleet 126 000€ enemmän/v kuin Orimattilan yläkoululaisen keskimääräinen kustannus. Neuvottelujen kuluessa tuli esille, että Orimattila haluaa silti joko merkittäviä muutoksia sopimukseen tai vaihtoehtoisesti irtisanoa sopimuksen. Perusteena olivat kasvavat oppilaskohtaiset kulut ja se, että myrskyläläiset eivät jatkossa mahtuisi Orimattilaan yläkouluihin. Sovimme silloin, että mikäli tähän päädytään, Orimattilasta ollaan uuden sopimusluonnoksen, lukujen tai irtisanomisen merkeissä yhteydessä tammikuussa 2024.

Myrskylä on tyytyväinen nykyiseen sopimukseen ja se on näkemyksemme mukaan myös Orimattilalle edullinen, vaikka myrskyläläisten kuljetuskustannukset olisivat hieman korkeammat kuin keskimääräisen orimattilalaisen oppilaan kuljetuskustannukset. Muilta osin keskimääräinen myrskyläläinen lapsi ei voi poiketa keskimääräisestä orimattilaisesta lapsesta kustannusvaikutuksiltaan.

Tammikuussa 2024 jatkoimme neuvotteluja. Saimme käyttöömme luvut, joihin joulukuussa Orimattilan valtuustossa esitetyt väitteet perustuivat. Tiivistetysti voidaan sanoa, että perusteluna se, että myrskyläläiset lapset eivät jatkossa mahdu Orimattilaan on hyväksyttävä. Väite, että myrskyläläinen lapsi olisi merkittävästi orimattilalaista kalliimpi, ei ole uskottava esitettyjen lukujen perusteella. Laskelmien perusteella Myrskylän pitäisi maksaa n. 100 000€ vuodessa kotikuntakorvausten lisäksi siitä, että lapsemme voisivat käydä jatkossakin Orimattilassa koulua. Orimattilassa lasketaan esimerkiksi, että jokaisen myrskyläläisen oppilaan hallintoon menee yli 600€/v enemmän rahaa kuin keskimääräisen orimattilaisen lapsen hallintoon.

Neuvottelujen perusteella näyttää siltä, että on olemassa vaara, että pysyvää varmuutta koulusopimuksen jatkumisesta Orimattilaan ei tulla saamaan. Myrskylä on taas valmis jatkamaan yhteistyötä nykyisillä ehdoilla.

Orimattila voi irtisanoa nykyisen sopimuksen ja tarjota uutta sopimusta uusilla ehdoilla. Myrskylä ei voi uutta sopimusta saamiimme laskelmiin perustuen hyväksyä. Jatkuvuuden kannalta tavoiteltava minimikestoaika uudelle sopimukselle voisi olla 10 vuotta. Vaikka oppilaan keskihinta nousisi Orimattilassa lähelle kotikuntakorvausta, niin silti maksaisimme 10 vuodessa miljoonan suoraan myrskyläläisiltä veronmaksajilta kerättävää rahaa. Vaikka suostuisimmekin tuohon lisähintaan, sopimus saattaisi silti purkaantua tilanpuutteen vuoksi. Orimattilasta kerrotaan, että sopimukseen halutaan myös muita merkittäviä muutoksia. Mitä ne olisivat, siitä ei ole tällä hetkellä täsmällistä tietoa.

Nykyinen sopimus varmistaa, että nyt yläkoulussa olevat oppilaat voivat käydä koulunsa loppuun Orimattilassa ja Orimattila myös hoitaa heille koulukuljetukset ja muut järiestämiskunnan sijainnin perusteella kuuluvat palvelut.  Myrskylässä on kuitenkin pakko ryhtyä selvittämään muita vaihtoehtoja. Varmuuden vuoksi tämä työ on jo aloitettu. Ensivaiheessa mahdollinen muutos voi mietityttää. Muutos voi olla myös mahdollisuus. Koulumatka saattaa muuttua pidemmäksi mutta matka-aika järkevien reittien ja lukujärjestysten myötä lyhyemmäksi. Uudesta suunnasta saattaa löytyä myös paremmat harrastusmahdollisuudet, laadukkaampi lukio, laajempi tarjonta ammatillista koulutusta, ammattikorkeakouluja jne. Koulukyydit mahdollistanevat myös julkisen liikenteen kehittämistä uusiin suuntiin. Tulevan syksyn tilanteesta aloittavien seitsemäsluokkalaisten osalta tiedotetaan, heti kun saamme selkeän tiedon Orimattilasta. Pallo on nyt siellä.

Erikseen todetaan, että tilanne ei ole tuomassa muutoksia ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen tai perusopetukseen. Loviisa tuottaa meille em. palvelut tällä hetkellä laadukkaasti ja järkevällä sopimuksella. Loviisalle kiitos hyvästä yhteistyöstä.

Skolsamarbetet med Lovisa fortsätter som tidigare. Det sker inga förendringar av de svenskspråkiga tjänster. Vi är mycket nöjda med de tjänster som Lovisa tillhandahåller. Tack till Lovisa för det goda samarbetet.

Kunnanjohtaja Esa Ukkola, esa.ukkola@myrskyla.fi, p. 044 729 8610