Tiedote TVA-tilanteesta Myrskylän kunnassa

Tiedote TVA-tilanteesta Myrskylän kunnassa

Tehtävien vaativuuden arviointia tarkennettiin

Myrskylän kunnan uuden tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto ja koko henkilöstöä koskeva tehtävien vaativuuden arviointi aloitettiin keväällä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sekä kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusten (TTES) piiriin kuuluvien tehtävien osalta.

Vaativuuden arviointi pääsi välitavoitteeseensa 20.10.2021, kun työnarvioinnin arviointiryhmä vahvisti tehdyt KVTES-, TS- ja TTES-arvioinnit. Liittojen esityksestä arviointi avattiin uudelleen eräiden henkilöstöryhmien tarkennuksia varten 24.11.2021, jolloin sovittiin yhteisesti tarvittavista muutoksista. Muutokset eivät merkittävästi muuttaneet jo aiemmin todettua lopputulemaa, joka osoitti tehtäväkohtaisten palkkojen määräytyvän pääasiassa johdonmukaisesti. Tehtävän vaativuus ja tehtäväkohtainen palkka ovat useimmissa tehtävissä kohdanneet, mutta osasta tehtävistä on löytynyt myös epäkohtia, joiden korjaamiseksi työnantaja tulee tekemään järjestöille ehdotuksen nyt sovittujen tarkennusten jälkeen. Ehdotus käsitellään kokouksessa 13.12.2021.

Seuraavassa vaiheessa arvioidaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuuluvat tehtävät, sekä hinnoittelutunnuksettomat tehtävät (sopimuspalkat). Arviointityö pyritään saattamaan valmiiksi koko kunnan henkilöstön osalta vielä vuoden loppuun mennessä.

Työnarvioinnin arviointiryhmään ovat nimettyinä työnantajan edustajina kunnanjohtaja Sam Vuorinen ja hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä (Myrskylän kunta), sekä järjestöistä Leena Väänänen (JHL ry), Tero Ylevä (Juko ry), Maarit Ersala-Sgouveakos (Jyty ry) sekä Anu Juselius (Super ry).