Ukrainalaiset kotiutuneet hienosti Myrskylän arkeen

Ukrainalaiset kotiutuneet hienosti Myrskylän arkeen

Myrskylän kunta solmi keväällä 2022 Lahden vastaanottokeskuksen kanssa sopimuksen niin kutsutun kuntamallin käyttöönotosta. Maahanmuuttoviraston valmistelema kuntamalli on väliaikainen ratkaisu, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakeneiden ja saaneiden ukrainalaisten majoituspalveluista, neuvonnasta ja ohjauksesta tulleet kustannukset. Muut vastaanottopalvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut tarjoaa se vastaanottokeskus, jonka asiakkaiksi ukrainalaiset on rekisteröity. Samalla sopimus ohjaa ja yhtenäistää toimintamalleja eri kunnissa. Kuntamalli kehitettiin tilanteeseen, jossa suuri määrä Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä asettui asumaan vastaanottokeskusten sijaan muun muassa kuntien tarjoamaan majoitukseen eri puolille Suomea.

Kuntamallin lähtökohta oli mahdollistaa kuntiin jo asettuneiden tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden asumisen jatkuminen näissä kunnissa. Sopimuksen mukaisessa majoituksessa asuu Myrskylässä tällä hetkellä seitsemän henkilöä. Osa kuntaan alun perin tulleista neljästätoista ukrainalaisesta on palannut kotimaahansa tai siirtynyt muualle Suomeen. Sopimus kuntamallista on Myrskylässä voimassa tällä hetkellä 4.3.2023 saakka.

Myrskylän kunnan etsivä nuorisotyöntekijä Nina Kyyhkynen toimii sopimuksen mukaisesti kunnan ja Lahden vastaanottokeskuksen välisenä yhteyshenkilönä ja kuntaan majoitettujen ukrainalaisten ohjaajana. Ohjaukseen kuuluu olennaisena osana muun muassa erilaisten virallisten asiakirjojen täyttäminen yhdessä henkilöiden kanssa, huolehtiminen kuljetuksista, avustaminen vastaanottokeskus- ja lääkärikäynneillä, viranomais- ja kouluyhteistyö, sekä erilainen vapaa-ajan ohjaus.

Asukkaiden arki sujuu Myrskylässä hienosti. Ukrainalaiset ovat integroituneet yhteisöön loistavasti kuntalaisten tukemana ja toivottaessa heidät tervetulleiksi. Suomen kielen opiskelu etenee itsenäisesti ohjaajan avustuksella, jossa laaja verkkomateriaali on hyvänä apuna. Ohjaajan ohella myös useampi kuntalainen on kutsunut asukkaita myös erilaisiin vapaa-ajan tapahtumiin ja toimintoihin. Kulttuurisen ymmärryksen ja käytänteiden jakaminen molemminpuolisesti on rikastuttanut koko yhteisön elämää. Asukkaat ovat muun muassa opettaneet paikallisille omia perinteitään opetellen samalla suomalaisia traditioita, joista jouluun valmistautuminen on ajankohtainen juuri nyt. Joulusta tuleekin monikulttuurillinen juhla.

Työllistyminen kunnassa on hankalaa, koska sopivia töitä omalla paikkakunnalla ei ole tarjolla ja kulkuyhteydet muille paikkakunnille ovat haasteelliset. Yhteistyötä TE-toimiston kanssa tehdään ja heidän palvelunsa ovat myös ukrainalaisten käytettävissä. Ohjaaja ottaa myös vastaan työpaikkailmoituksia.

Etsivä nuorisotyöntekijä/ohjaaja Nina Kyyhkynen
nina.kyyhkynen@myrskyla.fi
044 7064 559

Kuntamallista ja kunnan valmiusasioissa:
kunnanjohtaja Sam Vuorinen
sam.vuorinen@myrskyla.fi
044 760 9116