Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitustoimet päättyvät 13.5.2020

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitustoimet päättyvät 13.5.2020

Hallitus on eilen keskiviikkona tiedottanut kouluja koskevista rajoitustoimista. Hallituksen edustajat kertoivat linjauksista, joiden mukaisesti rajoitustoimet varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta eivät jatku 13.5.2020 jälkeen. Kouluun palataan siis 14.5.2020 lähtien. Paluu kouluun tapahtuu hallituksen edustajien sanoin ”hallitusti”. Tämä tarkoittaa siis sitä, että suunnittelemme loppukevään päiväohjelman ja tilojen käytön siten, että huomioimme parhaamme mukaan hygieniaseikat ja fyysisten kontaktien rajoitukset koulupäivien aikana. Koulun henkilökunta on viime viikot varautunut sekä koulun kiinni pysymiseen, että koulujen asteittain tai kokonaan avautumiseen. Lähiopetus on koululla toiminut osittain tietyille oppilasryhmille koko rajoitustoimenpiteiden ajan. Lisäksi koulun ruokahuolto on palvellut lähiopetuksessa olevia oppilaita ja koulun aikuisia sekä koulun ruokajakelun asiakkaita. Myös koulukuljetukset ovat olleet osittain toiminnassa rajoitustoimenpiteiden ajan. Kirkonkylän koululla on siis hyvä valmius lähiopetukseen palaamiseen.