Vesihuoltolaitos aloittaa verkostopaineen kasvattamisen Sepänmäen alueella 24.1. – kiinteistöjen omistajia pyydetään tarkastamaan vesilaitteiden toiminnallisuus

Vesihuoltolaitos aloittaa verkostopaineen kasvattamisen Sepänmäen alueella 24.1. – kiinteistöjen omistajia pyydetään tarkastamaan vesilaitteiden toiminnallisuus

Myrskylän vesihuoltolaitos vastaanotti marraskuussa 2021 Sepänmäen alueen talousvesiverkostoa palvelevan paineenkorotusaseman, jonka käyttöönotto edennyt vaiheeseen, jossa alueen verkostopainetta aloitetaan asteittain kasvattamaan 24.1.2022 alkaen.

Ennen edellä mainittua verkostopaineen kasvattamista, vesihuoltolaitos kehottaa seuraavilla tiealueilla sijaitsevien kiinteistöjen omistajia tarkastamaan vesilaitteiden, kuten esimerkiksi talosulkuventtiilin, vesimittarin, putkistojen sekä hanojen toiminnallisuuden mahdollisten poikkeamien ennakoimiseksi:

  • Palostentie
  • Marjumäentie 1-3
  • Kangastie
  • Peltomäentie
  • Ylöstalontie
  • Mäntykuja
  • Hannunkuja

Mikäli tarkastuksissa mahdollisesti havaitut poikkeamat vaativat välittömiä korjaustoimenpiteitä, kuitenkin siten ettei niitä saadaan suoritettua ennen edellä mainittua päivämäärää, kiinteistön omistajien toivotaan ottavan yhteyttä vesihuoltolaitoksen hoitajaan puhelimitse 0400 207152 tai sähköpostin välityksellä henry.jarva@myrskyla.fi.

Vesihuoltolaitos haluaa korostaa, että verkostopainetta kasvatetaan maltillisesti (noin 1-2bar), ottaen huomioon alueen talousvesiverkoston sekä kiinteistöjen käyttöiän. Kiinteistöjen omistajat ovat itse vastuussa kiinteistöidensä laitteiden soveltuvuudesta kunnallisteknisiin verkostoihin.

Paineenkorotusaseman vaikutusaluetta tullaan kasvattamaan vuoden 2022 aikana Mustikkatie-Juolukkapolku väliselle alueelle, jonka lisäksi tulevina vuosina myös muihin Sepänmäen talousvesiverkoston osiin.

Hyvää alkanutta vuotta 2022 toivottaen sekä toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa pahoitellen

Myrskylän vesihuoltolaitos