Yksinyrittäjien avustushaku käynnissä 30.9.2020 asti

Yksinyrittäjien avustushaku käynnissä 30.9.2020 asti

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osoittanut yhteensä 250 miljoonan euron valtionavustuksen kunnille käytettäväksi kunnan yksinyrittäjien liiketoiminnan vakauttamiseen koronaepidemiasta johtuvien kulujen kattamiseksi. Avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle koronan aikana ja sen jälkeen.

Yksinyrittäjien hakemukset käsitellään ja avustus maksetaan yrityksen kirjoillaolo- ei sijaintikunnassa. Rahoitusta on varattu kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kuin kunnassa on ollut yksinyrittäjiä verrattuna koko Suomeen rekisteröityjen yksinyrittäjien lukumäärään 31.12.2018 tilanteessa. Myrskylän kunta jakaa sille 77 yrityksen perusteella osoitetun 96 028,00 euron rahoituksen. Avustuksen määrä on kiinteä 2 000,00 euroa/yrittäjä.

Tuki voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen yrittäjälle koronasta syntyneisiin kustannuksiin. Myrskylän kunta järjestää haun useammassa eri vaiheessa siten, että ensimmäinen hakuaika on 17.4.-24.4.2020. Toinen haku toteutetaan ajalla 4.-15.5.2020. Kunta ottaa TEM:n ohjeen mukaisesti avustuksia kuitenkin vastaan tämän jälkeenkin siten, että ehdottomasti viimeinen hakupäivä on 30.9.2020. Hakemukset käsitellään kunnassa TEM:n ohjeistuksen mukaisesti saapumisjärjestyksessa. Myrskylän kunnassa kahden samanaikaisesti saapuneen tai muutoin keskenään samanveroisen hakemuksen kesken painotetaan yrityksen taloudellisen tilanteen vakavuutta. Myrskyläläisten yritysten hakemukset käsittelee ProAgria, kunnan toimiessa avustuksen maksajana.

Kunnasta johtumattomista syistä sille myönnetyn rahoituksen laskennallinen määrä riittää kaikkiaan vain n. 62% yksinyrittäjän tukemiseen.

Voit hakea tukea sähköisesti alla olevalla lomakkeella, tulostaa sen liitteineen postin kuljetettavaksi tai toimittaa kunnalle. Kunnanviraston postilaatikko sijaitsee virastotalon takana, Apteekin seinässä.

Yksinyrittäjän avustushakemus-Myrskylä-