Ajoneuvoliikenteen keskeytys

Ajoneuvoliikenteen keskeytys

Myrskylän kunnan vesihuoltolaitoksen toimeksiannosta suoritetaan Pussilantien ja Rinnetien risteysalueen välittömässä läheisyydessä runkoverkoston muutostöitä, joista johtuen Pussilantien ja Mestarintien välinen ajoneuvoliikenne keskeytyy 13. – 24. syyskuuta 2021, jolloin Pussilantien liikenne ohjataan kulkemaan Palostentien kautta.

Hetkellisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, mahdollistetaan Palostentien ja Mestarintien välinen kevyt liikenne sekä liikkuminen työalueen kiinteistöihin.

Vesihuoltolaitos pahoittelee muutostöistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Yhteyshenkilö:
Henry Jarva
Vesihuoltolaitoksen hoitaja
Myrskylän kunta
Puh. 0400207152
henry.jarva@myrskyla.fi