Yritysten väliaikaiset koronatuet ja yritysten rahoitustuet

Yritysten väliaikaiset koronatuet ja yritysten rahoitustuet

Yritysten kustannustuki ( toinen hakukierros alkaa )

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan epidemian ja sen torjumisen aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Ensimmäinen hakukierros oli kesällä ja toinen haku alkaa  21.12.2020 klo 9.00 ja päättyy 26.2.2021. Toisen hakukierroksen korvausehdot ovat  selvästi laajentuneet. 

Lisätietoja ehdoista  ja  hausta löytyy valtionkonttorin sivustoilta. Tuki haetan sähköisesti valtionkonttorista. https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#8b8e1b13

Maaseudun ja kalatalouden koronatukien hakuaikaa jatketaan ja tukirahoitus laajenee


Maaseudun yrityksille, alkutuotantoon ja kalatalousyrityksille omat tukimuodot

– Alkutuotannon väliaikainen tuki, hakuaika 18.5.2020-30.6.2021, Huom!! uudet
tukiehdot voimaan 4.11.2020, Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/alkutuotannonvaliaikainen-tuki
–  Kalatalouden väliaikainen tuki, Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/kalataloudenvaliaikainen-tuki Kalatalouden tuen hakuajan n pidennys on myös valmistelussa – > hakuaika jatkunee kevääseen 20201
– Maaseudun yritysten väliaikaista tukea jatketaan kesäkuulle 2021.Maaseudun. Tuen alaraja laskee 2000 euroon ja ylärajaa nousee 80 000 euroon. Maaseudun yritysten tuki myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli de minimis  -tukena maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan ja maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville mikroyrityksille. Tukea voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten henkilöstö, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Hakuaika alkaa 31.12.2020.

Yksinyrittäjien väliaikaisen tuen toinen hakukierros on valmistelussa

Yksinyrittäjien tuen toinen hakukierros on myös valmistelussa. Tämän tuen lainsäädäntö valmistuu vasta kun eduskunta palaa ensi vuoden puolella joululomalta. Tästä tiedotetaan lisää kun ko.  haun ajankohta tarkentuu.

Rahoitustukia yritystoiminnan investointeihin  ja kehittämiseen

Oheisessa liitteessä on koottuna erilaisia rahoituksia, mitä yritykset voivat hakea tällä hetkellä investointeihin tai kehittämiseen. Tiedote rahoituksista on Uudennmaa Ely-keskuksen laatima 7.12. ja sen jälkeen on tullut lisää ylempänä mainitsemani käynnistyvät koronatuet.

Apua ja neuvontaa saatavilla

Toimin Myrskylän alueella ensi vuonna yritysasiantuntijana ja autan mielelläni kaikissa kysymyksissä ja mm. em. erilaisten rahoitusten hakemisessa. Kunta tukee tätä neuvontatyötä jälleen ensi vuonna!

Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä!

Toivotan Kaikille Rauhallista Joulua ja Turvallista sekä Parempaa Uutta Vuotta!

Auli Teppinen
yritysasiantuntija
ProAgriaEtelä-Suomi ry
0400461716
auli.teppinen@proagria.fi
(Ps. Olen jouluvapailla 23.12. – 6.1.)

Kooste yrityksille suunnatusta rahoituksesta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella