Vesilaitos

Vesilukemien ilmoittaminen

Päivitä samalla myös yhteystietosi (osoite ja/tai puh.nro) Kulutus-Web palveluun.

Vesilaitos, viemärilaitos ja jätehuolto

Kunnallinen vesi- ja viemärilaitos vastaa, että sen asiakkaiden käytössä on puhdasta ja laadukasta vettä häiriöttömästi ja että jätevedet puhdistetaan vaatimusten mukaisesti kilpailukykyiseen hintaan. Tekniset palvelut huolehtii vesi-ja viemärilaitoksen ja jätehuollon toimivuudesta.

Vesihuoltolaitoksen hoitaja

Henry Jarva
0400 207 152
henry.jarva@myrskyla.fi

Vesilaitos

Vesilaitoksen piiriin kuuluvat Kirkonkylän ja Kankkilan toiminta-alueet. Haja-asutusalueelle on tehty vesihuollon kehittämissuunnitelma, jota toteutetaan talousarvion puitteissa. Myrskylän haja-asutus alueilla Kankkilassa, Kreivilässä ja Jaakkolassa on toimiva vesijohtoverkosto.

Myrskylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Myrskylän vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 21.06.2004 § 17.

Toiminta-alue Kirkonkylä

Toiminta-alue Kankkila

Myrskylän kunta ostaa Kirkonkylän vesijohtoverkostoon veden Loviisanseudun vesi Oy:ltä, jonka yhtenä osakkaana kunta on. Yhtiön vedenottamot sijaitsevat Myrskylän alueella ja niistä toimitetaan vettä myös viidelle muulle Loviisanseudun kunnalle.

Vesi on hyvänmakuista ja laadukasta pohjavettä. Käsittelynä on ainoastaan luonnonmukainen kalkkikivisuodatus veden pH-arvon nostamiseksi. Kirkonkylän alueella talousveden pH vaihtelee n. 7,0 – 7,5 ja kovuus 0,7 – 0,9 mmol/l eli 4 – 5 dH.
Kankkilassa sijaitsee kunnan omistama pieni pohjavedenottamo.

Tarkkailemme vedenlaatua

Myrskylän vesilaitoksen jakama talousvesi on Myrskyn harjualueilla hyvin suodattunutta ja raikasta pohjavettä. Laadukas vesi on meille tärkeää. Laadun varmistamiseksi noudatamme sosiaali- ja terveysministeriön vedelle asettamia laatuvaatimuksia (asetus 461/2000).Oma valvonnan lisäksi vedenlaatua valvoo myös PHHYKY:n terveydensuojeluviranomainen. Laadunvalvonnasta ja käyttötarkkailusta on laadittu erillinen valvontatutkimusohjelma.

Seuraavassa vuonna 2020 otetut valvonnan näytteet keskusta-alueelta:

Helmikuu: Myrskylä, jatkuva valvonta

2019

Tammikuu: ei näytettä

Helmikuu: jatkuva valvonta ja käyttötarkkailu

Maaliskuu: ei näytettä

Huhtikuu: ei näytettä

Toukokuu: viranomaisvalvonta

Kesäkuu: jaksottainen seuranta ja Käyttötarkkailu

Heinäkuu: Käyttötarkkailu

Elokuu: jatkuva valvonta ja Käyttötarkkailu 

Syyskuu: ei näytettä

Lokakuu: ei näytettä

Marraskuu: Käyttötarkkailu

Joulukuu: jatkuva valvonta ja Käyttötarkkailu

 

Viemärilaitos

TIEDOTE: Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottaminen Myrskylän jätevedenpuhdistamolle on päättynyt 31.3.2018.
1.4.2018 Lähtien Sako- ja umpikaivolietteet toimitetaan Loviisan, Mäntsälän tai Porvoon jätevedenpuhdistamoille.

Kunnalla on kaksi jätevedenpuhdistamoa Kirkonkylässä ja Kankkilassa (panospuhdistamo). Viemärilaitoksien tehtävänä on puhdistaa kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen jätevedet tehokkaasti, lupaviranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti. Liete kuivataan kiertävällä kuivainautolla ja se kuljetetaan Lahteen Kujalan kompostointilaitokselle.

Myrskylän vesihuoltolaitos liittymismaksut

Vesilaitos

Omakotitalot, enintään kahden asunnon rakennukset ja vapaa-ajan rakennukset:

kerrosala 0-250 m² liittymismaksu 1 800 euroa.
kerrosala yli 250 m² liittymismaksu 2 250 euroa.

Toiminta-alueen ulkopuolella olevat kiinteistöt 2 450 euroa.

Viemärilaitos

Omakotitalot, enintään kahden asunnon rakennukset ja vapaa-ajan rakennukset:

kerrosala 0-250 m² liittymismaksu 2 350 euroa.
kerrosala yli 250 m² liittymismaksu 2 950 euroa.

Jos rakennusta laajennetaan niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan, peritään lisäliittymismaksuna maksuluokkien välinen erotus. Kerrosalaan lasketaan vain vesipisteelliset rakennukset.

Esim. omakotitalon ja autotallin liittymismaksuista vesi-ja viemärilaitokseen, omakotitalo 150 m² + autotalli 60 m², kerrosala yhteensä 210 m², vesilaitoksen toiminta-alueella:

Vesilaitos 1 800 €
Viemärilaitos 2 350 €
Yhteensä 4150 €

Kulutusmaksut 1.5.2018

Vesilaitoksen kulutusmaksun yksikköhinta on 1,88 €/m³ (sis.alv 24 %). Perusmaksu on 105,80 €/liittymä/vuosi (sis.alv 24 %)

Viemärilaitoksen kulutusmaksun yksikköhinta on 3,70 €/m³ (sis.alv 24 %). Perusmaksu on 90,12/liittymä/vuosi (sis.alv 24 %)