Vesilaitos

Vesilaitos, viemärilaitos ja jätehuolto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja
Vesilaitoksen hoitaja: Huoltomies, varalla kiinteistönhoitaja
Puhdistamonhoitaja: Huoltomies, varalla kiinteistönhoitaja

Työajan ulkopuolinen päivystys 040 5544387.

Vesilukemien ilmoittaminen

Yleistä

Kunnallinen vesi- ja viemärilaitos vastaa, että sen asiakkaiden käytössä on puhdasta vettä häiriöttömästi ja että jätevedet puhdistetaan vaatimusten mukaisesti kilpailukykyiseen hintaan.

Vesilaitos

Vesilaitoksen piiriin kuuluvat kirkonkylän ja Kankkilan toiminta-alueet. Haja-asutusalueelle on tehty vesihuollon yleissuunnitelma, jota toteutetaan talousarvion puitteissa. Myrskylän haja-asutuksen kylistä Kankkilassa, Kreivilässä ja Jaakkolassa on toimiva vesijohtoverkosto.

Myrskylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt Myrskylän kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen 21.6.2004 § 17.

Toiminta-alue kirkonkylä

Toiminta-alue Kankkila

Myrskylä ostaa kirkonkylän vesijohtoverkostoon veden Loviisanseudun Vesi Oy:ltä, jonka osakas kunta itsekin on. Yhtiön vedenottamot sijaitsevat Myrskylän alueella ja niistä toimitetaan vettä Myrskylän lisäksi viidelle muulle Loviisanseudun kunnalle.

Vesi on laadukasta ja hyvänmakuista pohjavettä. Käsittelynä on ainoastaan luonnonmukainen kalkkikivisuodatus veden ph:n nostamiseksi. Kankkilassa on kunnan omistama pieni pohjavedenottamo.

Viemärilaitos

TIEDOTE: Myrskylän kunnan alueelta kerättyjen asumisen sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto Myrskylän jätevedenpuhdistamolla päättyy 31.3.2018.
1.4.2018 alkaen sako- ja umpikaivolietteet toimitetaan Loviisan, Mäntsälän tai Porvoon jätevedenpuhdistamoille.

Laitoksella on kaksi jätevedenpuhdistamoa kirkonkylässä ja Kankkilassa (panospuhdistamo). Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla vastaanotetaan lisäksi sako- ja umpikaivolietettä. Liete kuivataan kiertävällä kuivainautolla ja se kuljetetaan Lahteen Kujalan kompostointilaitokselle.

Myrskylän vesihuoltolaitos liittymismaksut

Vesilaitos

Omakotitalot, enintään kahden asunnon rakennukset ja vapaa-ajan rakennukset:

kerrosala 0-250 m² liittymismaksu 1 800 euroa
kerrosala yli 250 m²         ”                2 250    “

Toiminta-alueen ulkopuolella olevat kiinteistöt 2 450 euroa.

Viemärilaitos

Omakotitalot, enintään kahden asunnon rakennukset ja vapaa-ajan rakennukset:

kerrosala 0-250 m² liittymismaksu 2 350 euroa
kerrosala yli 250 m²          ”               2 950  “

Jos rakennusta laajennetaan niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan, peritään lisäliittymismaksuna maksuluokkien välinen erotus. Kerrosalaan lasketaan vain vesipisteelliset rakennukset

Esim. omakotitalon ja autotallin liittymismaksuista vesi-ja viemärilaitokseen, omakotitalo 150 m² + autotalli 60 m², kerrosala yhteensä 210 m², vesilaitoksen toiminta-alueella:

Vesilaitos 1 800 €
Viemärilaitos 2 350 €
Yhteensä 4150 €

Kulutusmaksut 1.5.2018

Vesilaitoksen kulutusmaksun yksikköhinta on 1,88 €/m³ (sis.alv 24 %). Perusmaksu on 105,80 €/liittymä/vuosi (sis.alv 24 %)

Viemärilaitoksen kulutusmaksun yksikköhinta on 3,70 €/m³ (sis.alv 24 %). Perusmaksu on 90,12/liittymä/vuosi (sis.alv 24 %)