Yhdistykset

Avustukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta jakaa avustuksia aktiivisesti Myrskylässä toimiville toimijoille ja yhdistyksille.

Avustukset ovat haettavissa 1.1. – 31.1.2022.

Hae avustusta tästä.

Yleiset avustustoiminnan tavoitteet:

Avustuksia suunnataan toimintaan, joka

– edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja viihtyvyyttä

– kehittää kuntalaisten omaa elinpiiriä

– vahvistaa yhteisöllisyyttä, kuntalaisaktiivisuutta, positiivisuutta sekä turvaa edellä mainittuja toimintoja toteuttavien järjestöjen toimintaedellytyksiä

Avustustoiminnan yleiset periaatteet

Mikäli yhdistyksenne ei ole saanut liitteinä tarvittavia asiakirjoja hakemusajan määräaikaan mennessä, voi liitteet toimittaa myös jälkikäteen. Hakemus täytyy jättää määräaikaan mennessä ja ilmoittaa mahdollisista puuttuvista liitteistä osoitteeseen avustukset@myrskyla.fi