Yhdistykset

Avustukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta jakaa avustuksia aktiivisesti Myrskylässä toimiville toimijoille ja yhdistyksille.

Avustukset ovat haettavissa 1.1. – 31.1.2022.

Linkki hakemukseen päivittyy joulukuun aikana.

Yleiset avustustoiminnan tavoitteet:

Avustuksia suunnataan toimintaan, joka

– edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja viihtyvyyttä

– kehittää kuntalaisten omaa elinpiiriä

– vahvistaa yhteisöllisyyttä, kuntalaisaktiivisuutta, positiivisuutta sekä turvaa edellä mainittuja toimintoja toteuttavien järjestöjen toimintaedellytyksiä

Avustustoiminnan yleiset periaatteet