Teiden parannustöitä Keskustiellä, Mestarintiellä ja Pussilantiellä. Urheilukentän peruskorjaus sekä valaistusverkon parannustyöt Pakilassa.

Teiden parannustöitä Keskustiellä, Mestarintiellä ja Pussilantiellä. Urheilukentän peruskorjaus sekä valaistusverkon parannustyöt Pakilassa.

Kohteissa suoritetaan valmistelevia töitä elo-syyskuun vaihteessa, jonka jälkeen urakat käynnistyvät vaiheittain.

Lisätietoja: tekninen johtaja Timo Krigsman, p. 040 524 4147, timo.krigsman@myrskyla.fi

Maantien 174 Myrskylä-Kimonkylä (Keskustie) parantaminen Tehtaankujan liittymässä

Urakko koskee maantien 174 (Keskustie) liikenneturvallisuuden parantamista toteuttamalla suojatiejärjestelyjä ja siirtämällä Tehtaankujan liittymää (K1) n. 40 m länteen päin. Samalla toteutetaan kevyen liikenteen yhteydet (J1, K1J, K2J) ja Kumismäentien linja-auto pysäkin siirto maantien 174 eteläpuolella sekä Tehtaankujan yritystonttiliittymä (T1). Lisäksi uusitaan katuvalaistus kyseisellä osuudella. Hanke toteutetaan Myrskylän kunnan ja Uudenmaan ELY:n välisellä toteuttamissopimuksella, jossa kunta toimii rakennuttajana. Urakoitsijana toimii Heinänen Oy Maanrakennus. Urakan valmistuminen 30.11.2022 mennessä.

Katso kartta: Mt174 Tehtaankujan liittymä-R3-1-2-1-Suunnitelmakartta

Mestarintien parantaminen, valaistussaneeraus ja varustaminen jalankulku- ja pyöräilyväylällä Myrskylän koulun kohdalla

Urakka koskee Mestarintien perusparantamista ja varustamista jalankulku- ja pyöräilyväylällä Myrskylän koulun kohdalla n. 180 metrin matkalla. Lisäksi uusitaan nykyinen katuvalaistus saneerattavalta osuudelta. Muilta osin nykyinen valaistus jää edelleen käyttöön. Tekninen lautakunta valitsi urakoitsijaksi Virén-Yhtiöt Oy:n kokouksessaan 23.8. Urakan valmistuminen 30.11.2022 mennessä.

Katso kartta: 2020-23-102-K-asema-Mestarintie (002)

Pussilantie – kadun, kunnallistekniikan ja valaistuksen perusparantaminen kokonaisurakkana

Urakka koskee Pussilantien kadun ja valaistuksen sekä osittain kaavatien alueella kulkevan kunnallistekniikan perusparantamista välillä Mestarintie – Palostentie. Urakoitsijana toimii Virén-Yhtiöt Oy teknisen lautakunnan 15.6.2021 päätöksen mukaisesti.

Katso kartta: P36324-Pussilantie-201, P36324-Pussilantie-202

Myrskylän urheilukentän peruskorjaus

Urakka koskee urheilukentän suorituspaikkojen pinnoitteiden uusimisen sekä keskikentän pelialueen vanhan nurmen uudistamisen. Juoksurata sekä ratareunukset siistitään tarvittavilta osin. Urakoitsijana toimii Unisport Infra Oy. Urakan valmistuminen 31.10.2022 mennessä.

Valaistusverkon työt Mt 1605 Pakilan kylän kohdalla

Urakka koskee valaisinsaneerauksen, 24 kpl valaisimen vaihdon maantien 1605 (Porvoontie) Pakilan kylän kohdalla. Urakoitsijana toimii US-Asennus Oy.

Lisätietoja: tekninen johtaja Timo Krigsman, p. 040 524 4147, timo.krigsman@myrskyla.fi