Kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset

Kunnan kuulutukset ja lakisääteiset ilmoitukset julkaistaan tällä sivulla sekä kunnan ilmoitustaululla kunnanvirastolla (Virastotie 5). Lisäksi niitä voidaan asian merkityksellisyyden mukaan julkaista Itäväylä lehdessä. Kunnan tiedottamisessa hyödynnetään myös sosiaalisen median kanavia.

Kuulutukset

Rakennusvalvonnan pöytäkirja/julkipanolista

Rakennustarkastajan päätös 17.1.2018

Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi, nähtävillä 8.1.-9.7.2018

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus “Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi”

Vesienhoidon kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  > vesienhoito.

Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja “Suomen meriympäristön tila 2018” on nähtävillä 8.1.-16.2.2018

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus: Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja “Suomen meriympäristön tila 2018”

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > merenhoito.

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Myrskylän kunnassa, kuulutus

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemus

Ilmoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan lupahakemuksen vireilläolosta

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia