Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Sivulle on koottu osa tietosuoja-asetuksen mukaisista Myrskylän kunnan kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteista. 
Selosteita kartutetaan koko ajan.

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13-16 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, tai jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä saa periä kohtuullisen maksun tietojen tai viestien toimittamisesta.

Myrskylän kunnanhallitus päätti kokouksessaan 3.9.2018 EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen tietojen tarkastuspyynnön maksuksi 30 euroa. Maksu peritään, jos asianomaisen edellisestä tietojen tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Matti Latva-Pirilä, puh 040 746 0626, matti.latva-pirila@myrskyla.fi

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

 

Myrskylän kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet

 

Hallintopalvelut

Tietosuojaseloste, asianhallintajärjestelmä
Tietosuojaseloste, luottamushenkilöiden yhteystiedot
Tietosuojaseloste, luottamushenkilörekisteri
Tietosuojaseloste, Populus (palkka- ja henkilöstöhallinnon rekisteri)
Tietosuojaseloste, sidonnaisuusilmoitukset
Tietosuojaseloste, työllisyydenhoito
Tietosuojaseloste, sopimusrekisteri
Tietosuojaseloste, vaaliluettelot
Tietosuojaseloste, viranhaltijoiden ja työntekijöiden yhteystiedot
Tietosuojaseloste, väestörekisteri
Tietosuojaseloste, yritysten ja yhdistyksien palveluhakemisto

 

Sivistyspalvelut

Tietosuojaseloste, etsivä nuorisotyö
Tietosuojaseloste, Helle-kirjastot
Tietosuojaseloste, liikuntaryhmät
Tietosuojaseloste, nuorisotyö
Tietosuojaseloste, oppilasrekisteri
Tietosuojaseloste, varhaiskasvatus

 

Tekniset palvelut

Tietosuojaseloste, kameravalvonta
Tietosuojaseloste, vesikanta

 

Muut palvelut

Tietosuojaseloste, kimppakyytipalvelu
Seloste tietojen käsittelystä, kimppakyytipalvelu