Myrskylän koulu

Perusopetus vuosiluokilla 1-6
Koulun kotisivut peda.net -sivustolla:
https://peda.net/myrskyla/kirkonkylan-koulu

Mestarintie 3
07600 MYRSKYLÄ
Rehtori Vesa Karjalainen 040 576 2853
vesa.karjalainen@myrskyla.fi
kirkonkylankoulu@myrskyla.fi

Erityisopetus
Erityisopettaja Tero Ylevä p. 040 733 9800
tero.yleva@myrskyla.fi

Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajat:

Syyslukukausi: Kevätlukukausi:
Koulu alkaa 11.8.2021 Koulu alkaa 10.1.2022
Syysloma vk 43 (25.-29.10.2021) Talviloma vk 9 (28.2.-6.3.2022)
Syyslukukausi päättyy 22.12.2021 Lukuvuosi päättyy lauantaina 4.6.2022
+ yksi vielä vahvistamaton lauantaityöpäivä