Palvelut

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden hallinnon tehtävänä on tuottaa ja kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluita kunnan talouden tasapainoitukset huomioiden. Toimia aktiivisesti yhteistyössä niin paikallisesti kuin seudullisestikkin eri tahojen ja järjestöjen kanssa. Tavoitteenamme on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään arkiturvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä.

Hyvinvointipalvelut koostuvat seuraavista palvelualueista:

  • liikuntapalvelut
  • nuorisopalvelut
  • kulttuuripalvelut, kotiseutumuseo
  • ikääntyneiden palvelut
  • kansalaisopistopalvelut, Wellamo-opisto
  • laajennettu oppivelvollisuus

Hyvinvointipalvelut ovat myös järjestämisvastuussa eri toiminnoista hyvinvoinnin ja terveyden saralla kuten vanhus- ja vammaisneuvosto, ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, sekä osa ikääntyneiden palveluista. Lisäksi hyvinvointipalvelut ovat tiiviisti mukana hyvinvointialueiden selvitystyöryhmissä.

Lisätietoja hyvinvointipalveluista:

Hyvinvointijohtaja
Jaana Keisala
040 596 9856
jaana.keisala@myrskyla.fi

Voit myös suodattaa erilaisia urheilun, vapaa-ajan ja muun harrastamisen kohteita, palveluita ja vaikkapa nähtävyyksiä kunnan karttapalvelusta!