Palvelut

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden hallinnon tehtävänä on tuottaa ja kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ennaltaehkäiseviä palveluita kunnan talouden tasapainoitukset huomioiden. Toimia aktiivisesti yhteistyössä niin paikallisesti kuin seudullisestikkin eri tahojen ja järjestöjen kanssa. Tavoitteenamme on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään arkiturvallisessa ja viihtyissä elinympäristössä.

Hyvinvointipalvelut koostuvat seuraavista palvelualueista:

  • liikuntapalvelut
  • nuorisopalvelut
  • kulttuuripalvelut
  • kotiseutumuseo
  • yhteistyö Wellamo-opiston kanssa

Hyvintointipalvelut ovat myös järjestämisvastuussa eri toiminnoista hyvinvoinnin ja terveyden saralla kuten vanhus- ja vammaisneuvosto, ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö, perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö sekä osa ikääntyneiden palveluista. Lisäksi hyvinvointipalvelut ovat tiiviisti mukana hyvinvointialueiden selvitystyöryhmissä.

Lisätietoja hyvinvointipalveluista:

Hyvinvointijohtaja
Jaana Keisala
040 596 9856
jaana.keisala@myrskyla.fi