Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain säädökset sidonnaisuuksien ilmoittamisesta

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuusluettelo

Ohje sidonnaisuusilmoituksen antamiseen