Hallinto

Kuntastrategia

Kuntalaki edellyttää, että kunnassa on kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Myrskylän valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian joulukuussa 2019. Strategia on laadittu vuosille 2020 – 2028. 

Tutustu tarkemmin Myrskylän kuntastrategiaan

Strategian toteutuminen vuosittain

Strategian toteutuminen 2021

Strategian tulostavoitteet vuodelle 2022

Strategian tulostavoitteet vuodelle 2023