Teiden ja alueiden kunnossapito

Kunta vastaa asemakaava-alueilla olevien katujen, kävely- ja pyöräteiden, puistojen sekä muiden kunnan omistamien alueiden kunnossapidosta. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä: kunta@myrskyla.fi

Valtion teiden kunnossapito kuuluu ELY-keskukselle, Tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista soittamalla numeroon 0200 2100 (24/h vuorokaudessa).

Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaavat myös tontinomistajat kiinteistöjensä kohdalla. Omistajan vastuulla on esimerkiksi roskien ja lehtien poisto sekä kasvillisuuksien siistiminen sekä kiinteistö liittymien talvikunnossapito.

Katujen ja alueiden kunnossapito