Verkkoasiointi

Varhaiskasvatuksen verkkoasiointi

Hakemukset ja ilmoitukset tehdään eDaisy-ohjelmistolla: https://myrskyla.daisynet.fi/eDaisy
 varhaiskasvatushakemukset
 muutosilmoitukset
 hoitopaikan irtisanomisilmoitus
 tuloselvitys

eDaisy-ohjeet huoltajalle: https://myrskyla.daisynet.fi/eDaisy

Täyttämänne hakemus tulee varhaiskasvatuspäällikölle, joka tekee tarvittavat viranhaltijapäätökset. Tästä tehdystä päätöksestä tulee huoltajalle sähköpostiheräte, että eDaisyssa on luettavissa viranhaltijapäätös.

Lapsen varhaiskasvatukseen ja hoitoon liittyvät ilmoitukset tehdään Daisynet-sivustolla:
https://myrskyla.daisynet.fi/eDaisy

  • Lapsen hoitoaikojen varaus, poissaoloilmoitukset
  • lapsen perustietojen muokkaaminen esim. allergiat, varahakijat
  • päiväkodin ilmoitustaulu – tiedotteet tulevat vain sähköisesti
  • varhaiskasvatussuunnitelma
  • kasvunkansio

Daisynet-ohjeet huoltajalle:

Lapsen hoitovaraukset ja poissailmoitukset tulevat pääkäyttäjien ja henkilökunnan käyttämään mDaisy-sovellukseen. Tämän mukaisesti lasketaan päivittäisten lasten lukumäärä. Lisäksi kartoitetaan henkilökunnan tarve ja laaditaan henkilökunnan työvuorot.

Hoitovarausten lukitusaika on joka maanantai klo 8. Tällöin menee lukitukseen seuraavana maanantaina alkavan viikon hoitovaraukset ja huoltaja ei voi kyseisen viikon hoitovarauksia enää itse muokata. Mikäli hoitovarauksiin tulee muutoksia ja lukitusaika on umpeutunut, on oltava yhteydessä lapsen omaan ryhmään.