Nuorisovaltuusto

MYRSKYLÄN NUORISOVALTUUSTO

Myrskylän Nuorisovaltuusto 2022:

Jäsenet:

Tiia Åhl, puheenjohtaja
Minttu Jääskeläinen, varapuheenjohtaja
Helmi Rautakoski, sihteeri                                                                                                                               

Rasmus Heino                                                                                                                                                       

Daniel Gröndahl                                                                                                                                                     

Robin Tallila                                                                                                                                                             

Lenni Puikkonen                                                                                                                                                       

Eetu Perttola

 

Edustukset kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja muissa toimielimissä:

Kunnanvaltuusto:  pj. Tiia Åhl, varalla vara pj. Minttu Jääskeläinen
Sivistyslautakunta: pj. Tiia Åhl, varalla Helmi Rautakoski 
Tekninen lautakunta: Daniel Gröndahl, varalla, Rasmus Heino

Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto: Minttu Jääskeläinen, varalla pj. Tiia Åhl
Liikenneturvallisuustyöryhmä: Minttu Jääskeläinen, varalla Helmi Rautakoski
Alakoulun nuorisovaltuustokummi: Minttu Jääskeläinen, varalla Helmi Rautakoski
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto: pj. Tiia Åhl, varalla Minttu Jääskeläinen

Yhteyden nuorisovaltuustolaisiin saat:

Nuvan sähköposti: nuoriso.valtuusto@myrskyla.fi
Instagram: nuvamyrskyla
Facebook: (tulossa myöhemmin)

 

Nuorisovaltuuston ohjaaja:

Juuso Lindberg

nuoriso-ohjaaja, 0400329965

juuso.lindberg@myrskyla.fi

 

Nuorisovaltuuston vaalit 2022

Asetu ehdolle nuorisovaltuustoon linkistä 30.11.2022 mennessä!

https://link.webropol.com/s/ehdollenuvaan

 

Mikä on nuorisovaltuusto?

Kuntalaki (410/2015 26§) velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan kuntaan nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän ja huolehtimaan sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään myös nuorisolain (1285/2016) 24 §:ssä.

Myrskylän nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton 13-22-vuotiaista myrskyläläisistä nuorista koostuva paikallinen vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuustokausi noudattaa kalenterivuotta eli kestää tammikuun alusta joulukuun loppuun. Edustajat valitaan vuosittain nuorisotilalla järjestettävässä Nuvainfossa, joka pidetään marras-joulukuun aikana. Edustaa voi yhtenä tai useampana vuonna eli edustuskausien määrää ei ole rajoitettu. Nuorisovaltuusto kokoontuu vuoden aikana 10 kertaa (kerran kuussa poislukien kesä- ja heinäkuu). Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan aina puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, lautakunta- ja työryhmäedustukset sekä edustajan MaNuun eli maakunnalliseen nuorisovaltuustoon. 

Myrskylässä nuorisovaltuuston toiminnasta ja ohjauksesta vastaa nuoriso-ohjaaja. Nuoriso-ohjaaja toimii nuorisovaltuuston ulkopuolisena asiantuntijana, tukena ja ohjaajana yhdessä valtuustokummin kanssa sekä on aina mukana nuorisovaltuuston kokouksissa ja toiminnassa. Valtuustokummi on kunnanvaltuuston keskuudestaan valitsema nuorisovaltuuston tukihenkilö, joka voi tarvittaessa ottaa osaa nuorisovaltuuston kokouksiin joko halutessaan tai kutsutusti.

Nuorisovaltuusto edustaa myrskyläläisiä nuoria ja heidän näkemyksiään kunnan päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto ottaa tarvittaessa sekä oma-aloitteisesti että pyydettäessä kantaa nuoria koskeviin asioihin sekä valmistelee nuorten puolesta lausuntoja kunnan päätöksenteon tueksi . Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan kunnan eri lautakuntiin ja työryhmiin. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat ovat julkisia ja luettavissa täältä.