Nuorisovaltuusto

Ehdolle asettuminen nuorisovaltuuston kaudelle 2022 on alkanut!

Asetu ehdolle TÄSTÄ linkistä 30.11.2021 mennessä.

Myrskylän Nuorisovaltuusto 2021:

Varsinaiset jäsenet:

Tiia Åhl, puheenjohtaja
Daniel Gröndahl, varapuheenjohtaja
Helmi Rautakoski, sihteeri
Susanna Kaskinen
Lauri Bruce
Rasmus Heino
Minttu Jääskeläinen
Robin Tallila
Viivi Rousi
Lenni Puikkonen

Varajäsenet:

 

Edustukset kunnanvaltuustossa, lautakunnissa ja muualla:

Kunnanvaltuusto:  pj. Tiia Åhl, varalla vara pj. Daniel Gröndahl
Sivistyslautakunta: pj. Tiia Åhl, varalla vara pj. Daniel Gröndahl 
Tekninen lautakunta: vara pj. Daniel Gröndahl, varalla Minttu Jääskeläinen

Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto: Minttu Jääskeläinen, varalla pj. Tiia Åhl
Liikenneturvallisuustyöryhmä: Minttu Jääskeläinen, varalla vara pj. Daniel Gröndahl
Alakoulun nuorisovaltuustokummi: Minttu Jääskeläinen
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto: pj. Tiia Åhl, varalla Minttu Jääskeläinen

 

Mikä on nuorisovaltuusto?

Kuntalaki (410/2015 26§) velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan kuntaan nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän ja huolehtimaan sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään myös nuorisolain (1285/2016) 24 §:ssä.

Myrskylän nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton 13-22-vuotiaista myrskyläläisistä nuorista koostuva paikallinen vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuustokausi noudattaa kalenterivuotta eli kestää tammikuun alusta joulukuun loppuun. Edustajat valitaan vuosittain nuorisotilalla järjestettävässä Nuvainfossa, joka pidetään marras-joulukuun aikana. Edustaa voi yhtenä tai useampana vuonna eli edustuskausien määrää ei ole rajoitettu. Nuorisovaltuusto kokoontuu vuoden aikana 10 kertaa (kerran kuussa poislukien kesä- ja heinäkuu). Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan aina puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, lautakunta- ja työryhmäedustukset sekä edustajan MaNuun eli maakunnalliseen nuorisovaltuustoon. 

Myrskylässä nuorisovaltuuston toiminnasta ja ohjauksesta vastaa nuoriso-ohjaaja. Nuoriso-ohjaaja toimii nuorisovaltuuston ulkopuolisena asiantuntijana, tukena ja ohjaajana yhdessä valtuustokummin kanssa sekä on aina mukana nuorisovaltuuston kokouksissa ja toiminnassa. Valtuustokummi on kunnanvaltuuston keskuudestaan valitsema nuorisovaltuuston tukihenkilö, joka voi tarvittaessa ottaa osaa nuorisovaltuuston kokouksiin joko halutessaan tai kutsutusti.

Nuorisovaltuusto edustaa myrskyläläisiä nuoria ja heidän näkemyksiään kunnan päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto ottaa tarvittaessa sekä oma-aloitteisesti että pyydettäessä kantaa nuoria koskeviin asioihin sekä valmistelee nuorten puolesta lausuntoja kunnan päätöksenteon tueksi . Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajan kunnan eri lautakuntiin ja työryhmiin. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat ovat julkisia ja luettavissa täältä.

Nuvan sähköposti: nuvamyrskyla@gmail.com
Instagram: nuvamyrskyla
Facebook: (tulossa myöhemmin)
Yhteyshenkilö: nuoriso-ohjaaja 0400329965