Kysely kuntalaisille Lassen polun laavu -hankkeesta – vastaa 4.12. mennessä

Kysely kuntalaisille Lassen polun laavu -hankkeesta – vastaa 4.12. mennessä

Lassen polun laavu on ollut Myrskylän hyvinvointipalveluiden vuosina 2021 ja 2022 toteutettu kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kehittää kunnan luontoreitistöjä. Hankkeen tarkoituksena on ollut parantaa kuntalaisten viihtyvyyttä, hyvinvointia ja monipuolisempia ulkoilu – ja retkeilymahdollisuuksia. Hanke alkaa olemaan loppusuoralla ja keräämme nyt kuntalaisilta palautetta laavu -hankkeesta.

Kyselyn vastaamiseen kuluu aikaa muutama minuutti. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymina.  Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme tulistelupaketin. Mikäli haluat osallistua arvontaan, niin vastaa kyllä viimeisessä kysymyksessä, jolloin lomake ohjaa sinut uudelle lomakkeelle. Vastaa kyselyyn 4.12. mennessä.

Kiitos vastauksestasi ja ajastasi!

Pääset laavun kyselyyn linkistä: https://link.webropol.com/s/laavu