Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Puiden kaataminen asemakaava-alueella

Maiseman merkittävä muuttaminen tai puun/puiden kaataminen asemakaava-alueella edellyttää aina rakennusvalvontaviranomaisen maisematyölupaa.

Tontilla tai rakennuspaikalla olevaa puustoa ei saa kaataa ennen luvan myöntämistä tai sen tarveharkintaa.

Lisätietoja: Askolan rakennusvalvonta, Pia Lindeman 040 710 9107

Maisematyöluvan hakeminen: www.lupapiste.fi