Social- och hälsovårdstjänster

Välfärdskommunförbundet i Päijät-Sote för social- och hälsovårdstjänster i Mörskom. Tilläggsuppgifter om Päijät-Sote hittar du med denna link.