Tekniska tjänster

Vattenverk

Anslutningsavgifter för vattenförsörjningsverket i Mörskom

Vattenverket

Egnahemshus, byggnader med max. två bostäder samt fritidshus:

våningsyta 0-250 m² anslutningsavgift 1 800 euro
våningsyta över 250 m²         ”                2 250    ”

Avloppsverket

Egnahemshus, byggnader med max. två bostäder samt fritidshus:

våningsyta 0-250 m² anslutningsavgift 2 350 euro
våningsyta över 250 m²         ”                2 950    ”

Om byggnaden utvidgas så att den överförs till en högre avgiftsklass, debiteras tilläggsanslutningsavgiften som en skillnad mellan avgiftsklasserna. Till våningsytan räknas endast byggnader med vattenpost

Exempel på anslutningsavgifter för ett egnahemshus med bilgarage: egnahemshus 150 m² + bilgarage 60 m², våningsyta sammanlagt 210 m², på vattenförsörjningsverkets verksamhetsområde:

Vattenverket 1 800 €
Avloppsverket 2 350 €
Sammanlagt 4150 €

Förbrukningsavgift, fr.o.m. 1.7.2017, priser inkl. mvs. 24 %.

Enhetspriset för vattenverkets förbrukningsavgift är 1,88 €/m³. Grundavgift fr.o.m. 1.9.2017, 95,48 €/anslutning.

Enhetspriset för avloppsverkets förbrukningsavgift är 3,70 €/m³. Grundavgift fr.o.m. 1.9.2017, 76,88 €/anslutning.

Slam från avskiljningsbrunn 17,36 €/m³, fr.o.m. 1.9.2017.
Slam från sluten brunn 8,06 €/m³, fr.o.m. 1.9.2017.