Avfallshantering

Tillståndsärenden, övervakning: Byggnadsinspektions- och miljövårdsenheten, miljövårdssekreterare Tommi Maasilta tel. 040 763 9420

Mörskom kommun är delägare i Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy tillsammans med 10 övriga kommuner. Företaget ansvarar för alla ärenden i anslutning till avfallshantering förutom övervakning. Avfallshanteringen i Mörskom:  www.phj.fi.
Byggnadsinspektions- och miljövårdsenheten ansvarar för övervakningen.

Avfallshanteringsbestämmelser

Avfallshanteringsråd ger också
4H-rådgivaren tel. 0400 418 761
samt transportföretagen.

I Mörskom kommun används ett avtalsbaserat avfallstransportsystem. I systemet väljer fastigheterna själv önskat transportföretag för att hämta avfallet. Kommunen bestämmer inte priset utan det bestäms på basen av konkurrensläget. På Mörskoms område fungerar följande transportföretag:

SITA Finland Oy
tel. 010 540 133

Lassila & Tikanoja Oyj
tel. 010 636 5000 (Lahtis)

Återvinningsavfallspunkten finns vid den gamla brandstationen under adress Hörölävägen 2 där man tar emot bl.a. returpapper, kartong, glas, metall, kläder och batterier. Små partier av energi- och avstjälpningsplatsavfall (under 1 m³).
Mottagning onsdagar kl. 16.30-17.00. Tilläggsuppgifter 03 871 1766, Päijät-Hämeen jätehuolto.

Problemavfallen insamlas vid mobila insamlingspunkter på våren och hösten. Mottagningen är avgiftsfri för hushåll. Om insamlingstidpunkterna informeras i lokalpressen.