Idrotts- och motionstjänster

Motioneringsgrupper i Mörskom

Säsongsavgiften omfattar all ledd verksamhet mellan september-april i kommunens egna lokaler, i Mörskom svenska Ungdomsföreningens Trollebo samt vattengympan i bassängavdelningen i Pukkila. Avgiftsbelagda grupper samlas (exklusive workshoppar) oftast 13 gånger av vilka två gånger kan ställas in utan ersättning. Ytterligare inställelser ersätts genom att säsongslutet flyttas fram. Fakturering sker under säsongen beroende på coronaläget.

Mer information om ledd verksamhet och avgifter från idrottsinstruktören 044 719 0324.

Avgifter för idrotts- och motioneringstjänster från och med 1.1.2022

Ingen avgift för personer under 18 år.

För personer mellan 18–64 år är avgiften 105 €.

För pensionärer, arbetslösa, studerande och andra rabattsgrupper är avgiften 80€.

Mer information om ledd verksamhet och avgifter från idrottsinstruktören 044 719 0324.

Länken till information om ledda motionsgrupper

Rådgivning om motionering

Mörskom kommun erbjuder sina invånare avgiftsfri rådgivning i frågor kring motionering. Tjänsten är avsedd för kommuninvånare i alla åldrar som anser att de inte motionerar tillräckligt med tanke på sin hälsa eller som vill ha stöd i att uppehålla sitt motionsintresse. Rådgivningen hjälper dig också om du vill veta om motionsgrenar och -grupper tillgängliga i Mörskom.

Från oss får du information om motioneringsmöjligheter i kommunen.
Hur skulle jag börja motionera? Vilken typ av motionering passar mig? Vilka grenar finns tillgängliga?

Om du har frågor gällande rådgivning om motionering, kontakta idrottsinstruktören, 044 719 0324.

Idrottsinstruktör:
Anna Sgouveakos
tfn 044 719 0324 /även whatsapp
anna.sgouveakos@myrskyla.fi

Facebook: Idrottsinstruktören Mörskom kommun
Instagram: @liikunnanohjaajamyrskyla

Du kan även filtrera på bland annat olika idrotts-, fritids- eller hobbymöjligheter i kommunens karttjänst. Sök även olika tjänster och sevärdheter som intresserar dig!