Välfärdstjänster

Ungdomstjänster

Ungdomstjänster i Mörskom

I Mörskom syftar ungdomstjänsterna att stödja hemmet och skolan under ungdomarnas tillväxt samt att ordna trygga och trivsamma fritidsaktiviter. Dessutom har tjänsterna som mål att främja ungdomarnas möjligheter att delta och påverka samt vid behov stödja unga som håller på att bli självständiga. De aktuella områdena kan då vara exempelvis utbildning, arbete eller livshantering. För ungdomstjänster svaras av ungdomsledaren och uppsökande ungdomsarbetaren. Arbetet utförs på ungdomsgårdar, i skolor och olika evenemang. Ungdomarna brukar ofta hitta sina egna ställen för att umgås med varandra och vid behov går arbetarna dit ungdomarna frivilligt tillbringar sin fritid.

Vid sidan av öppna ungdomskvällar har ungdomsledaren också som uppgift att ordna verksamhet för ungdomsfullmäktige, ungdomsarbete i skolor, läger- och evenemangsverksamhet under skolloven samt att koordinera verksamhet av styrnings- och servicenätverk för unga. För det mesta är ungdomsledarens kunder 12–17-åriga ungdomar. Ungdomstjänster organiserar även verksamhet för barnen i grundskolan (klasserna 3–6). Målgruppen för uppsökande ungdomsarbete är huvudsakligen ungdomar mellan 15-29 år. Ungdomsarbetaren stöder och hjälper sina kunder enligt deras behov. Behovet kan gälla olika teman, till exempel arbete, studier eller boende. Likaväl kan man med ungdomsarbetaren diskutera om självständighetsprocessen eller någon annan fråga som är viktig.

Kontaktuppgifter för ungdomstjänster

Ungdomsledare

Juuso Lindberg
0400 329 965/även whatsapp
juuso.lindberg@myrskyla.fi

Facebook: Ungdomsledaren Juuso Mörskom kommun
Instagram: nuorisoohjaaja_myrskyla
Snapchat: ungdomsledare
Discord: Ungdomsledaren Juuso#5206

________________________________

Verksamhetsledaren: (ungdomsarbete, dagverksamhet för äldre)

Sanna Andberg
044 792 2467/även whatsapp
sanna.andberg@myrskyla.fi

Snapchat: ohjaajamyrskyla

________________________________

Uppsökande ungdomsarbetare

Nina Kyyhkynen
044 7064 559/även whatsapp
nina.kyyhkynen@myrskyla.fi

Facebook: Uppsökande ungdomsarbetare i Mörskom
Instagram: etsiva_myrskyla
Snapchat: etsivamyrskyla