Tomter och kartor

Kartor

Karttjänst för Mörskom

  • I kartjänst för Mörskom hittar du adresskarta, detaljerad bottenkarta och terrängkarta samt mycket mer. Du kan även filtrera på olika vyer, exempelvis lediga tomter med tomternas uppgifter och tjänster i kommunen genom att klicka på Kartlager i den vänstra kolumnen.

Kyrkby delgeneralplan

  • Planen i fråga anger hur olika tjänster är belägna och vilka förutsättningar det finns för markanvändning i centralorten.

Kyrkträsket-Syväjärvi delgeneralplan

  • Planen för Kyrkträsket och Syväjärvi anger hur olika tjänster är belägna och vilka förutsättningar det finns för markanvändning i dessa områden.