Sysselsättningskoordinator

Sysselsättningskoordinatorn ger stöd och rådgivning bland annat i frågor kring sysselsättning, arbetsprövning, lönesubvention, studerande eller rehabilitering. Sysselsättningskoordinatorn har som uppgift att koordinera kundens situation som helhet och att tillsammans med kunden bygga servicehelheter som främjar kundens sysselsättning. I arbetet utnyttjar koordinatorn olika tjänster som erbjuds av nätverksaktörer. Koordinatorn kontaktar företag och hjälper arbetsgivarna att uppfatta de uppgifter arbetssökaren eventuellt kan passa i.

Ytterligare uppgifter och möten efter tidsbokning: Olli Ylönen, puh 044 775 1984, tyollisyyspalvelut@myrskyla.fi