Social- och hälsovårdstjänster

Hälsovården

Mottagningar hos läkare och sjukskötare

I samband med tidsbokningen bedöms vårdbehovet och på basis av detta ges patienten behandlingsråd. Vid behov bokar man en mottagning hos en sjukskötare eller läkare

beroende på hur brådskande vård sjukdomen eller symtomen kräver. Normalt hänvisas patienterna först till mottagningen hos sjukskötaren.

Där behandlas patienten av sjukskötaren själv som vid behov konsulterar läkaren. Sjukskötaren kan även hänvisa patienten till läkarmottagning. Vid behov ger sjukskötaren ett betyg för kortvarig sjukfrånvaro.

Primärvård och specialsjukvård ordnas av Päijät-Sote.

Miljövården: