Social- och hälsovårdstjänster

Socialtjänster

Kontaktuppgifter för socialtjänster

Socialvårdens handledning och rådgivning (Polku):
03 819 4850 (mån-fre kl. 9:00-15:00)
Mer information: https://paijat-sote.fi/apua-ja-tukea-arkeen/aikuisille/tukea-arkeen/sosiaalihuollon-ohjaus-ja-neuvonta-polku/

Brevpost till socialförvaltningen: Socialbyrån i Orimattila
Pappilantie 2, 16300 Orimattila

Barnskyddet 
Jourtelefon under tjänstetid
vardagar kl. 8–15
044 482 8200

Handledning och rådgivning för barn- och familjetjänster
vardagar kl. 9–15
044 416 4407

Handledning och rådgivning för vuxen socialarbete
vardagar kl. 9–15
03 819 4850

Socialbyrån i Orimattila
Pappilantie 2
fredagar kl. 9 -11

Ansökningar relaterade till handikapptjänst och kompletterande försörjningsstöd
https://www.hyvis.fi/web/paijat-hame/asioi-sosiaalipalveluissa

Handledning och rådgivning för handikapstjänster
vardagar kl. 9–12
044 018 7045

Familjerådgivningscentren

Såväl Lahtis kyrkliga samfällighet som Borgås kyrkliga samfällighets familjerådgivningscenter erbjuder sina invånare samtalshjälp i problemsituationer som uppstår i olika livsskeden; familje- och relationsfrågor, vid bortgång och så vidare
Tjänsterna ordnas konfidentiellt och är kostnadsfria för kunderna.

Borgås kyrkliga samfällighet, familjerådgivningscenter
Tidsbokning mån-ons kl. 10–12
Tfn (019) 661 1315
http://www.porvoonseurakunnat.fi

Lahtis kyrkliga samfällighet, familjerådgivningscenter
Tidsbokning mån-ons kl. 8–11
Tfn 044 7191 535
http://parisuhdeapua.fi/

Socialombudsman

Informationsblad om socialombudsmannens verksamhet

Ritva Liukonen, Socialombudsman PM
Kompetenscenter för det sociala området Verso
tfn 044 729 7987
ritva.liukonen(at)phhyky.fi

Besök helst genom tidsbokning antingen i din egen kommun eller hos socialombudsmannens byrå. Vår jourtid är från den 1.6.2016 onsdagar kl. 9-11 i Lahtis Siiri på adressen Vapaudenkatu (Frihetsgatan) 23 B och i Borgå på adressen Mannerheimsgatan 23.

Ekonomi- och skuldrådgivning

Ansvaret för ekonomi- och skuldrådgivning har från 1.1.2019 överförts till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten.
Södra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikts informationsblad

Ekonomi- och skuldrådgivningens hemsida

Östra Nylands rättshjälpsbyrå, ita-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi, tfn 029 566 0175

Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy:s hemsidor, länken

Medling vid brott- och rättstvister

Vanda medlingsbyrå tillhandahåller medlingstjänster även i Mörskom

Medling av brotts- och rättstvister är en lagstadgad (2005/1015) och kostnadsfri tjänst, där brott eller tvistens parter har möjlighet att genom frivillig medlare

  • mötas konfidentiellt
  • på ett konstruktivt sätt reda ut det som inträffade
  • själv påverka utgången av det egna ärendet
  • komma överens om möjlig skadeersättning.

Medling kan ske på initiativ av brott- eller tvistens parter, minderårigas förmyndare, polis, åklagare eller annan myndighet.

Följande hör till Vandas medlingsbyrå verksamhetsområde: Askola, Hyvinge, Träskända, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Sibbo, Tusby och Vanda. Möteslokaler för medling finns i alla kommuner. De anställda i Vandas medlingsbyrå är baserade i Dickursby, men rör sig även vid behov inom medlingsbyråns verksamhetsområde.

Ta kontakt

Tiina Snellman, 0400 687 501, tiina.snellman@vantaa.fi

Länk till våra webbsidor www.vantaa.fi/sovittelu