Kungörelse, Avfallsnämnden i Lahtisregionen

Mörskom kommuns uppdaterade coronalägesinformation 26.10.2021 | Något livligare vaccinationsverksamhet på Sote-området. Kommunens besmittningsläge har bibehållits stabilt. Du kommer väl ihåg coronatryggheten också under höstlovet. Corona- och influensavaccineringar får man 11. och 19.11 i kommunen utan tidsbeställning.

Som bakgrund Trots sitt läge i Nyland, hör Mörskom kommun till Päijät-Häme välfärdssamkommunenens sjukvårdsdistrikt (P-HHYKY). Epidemiläget i Mörskom tolkas alltså inte som en del av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUC). P-HHYKY informerar om epidemiläget på sin egna SIDOR och beslutar, om det på dess område råder epidemiläge på basnivå, accelererande eller spridningsskede. Mörskom kommun tillämpar anvisningar enligt […]

Läs mer

Webbplatsen för Östra Nylands välfärdsområde har öppnats

Beredningen av Östra Nylands välfärdsområde framskrider. Webbplatsen för välfärdsområdet har öppnats på ostranyland.fi och itauusimaa.fi. I fortsättningen kan man följa beredningen av välfärdsområdet även i sociala medier, bl.a. på Twitter och Facebook. Östra Nylands välfärdsområde tar ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänster i Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo den 1 januari 2023. […]

Läs mer

Coronaexponeringar i Mörskom skola – förstaklassare samt barn i morgon- och eftermiddagsverksamhet förordnats i karantän

På grund av exponeringen i fredags förordnas karantän för sammanlagt ungefär 20 elever (förstaklassare samt barn i morgon- och eftermiddagsverksamhet) i Mörskom skola. Antalet preciseras under dagen. Karantänen fortsätter fram till den 20 september. Annars fortsätter skolans verksamhet som normalt, med beaktande av coronarestriktionerna och -rekommendationerna. Skolans personal önskar att familjerna överväger noga om det […]

Läs mer

På grund av coronaläget fortsätter Mörskom kommun avbrottet i de kommunala tjänsterna för barn i förskola och lågstadiet samt ungdomar fram till den 19 september 2021.

Med stöd av besluten av den 6 och 7 september avbröt Mörskom kommun de kommunala tjänsterna för barn i förskola och lågstadiet samt ungdomar mellan den 6 och 12 september 2021. Antalet coronavirusfall hade ökat särskilt bland åldersgruppen för användarna av ovannämnda tjänster och deras närmaste krets. Några fall har förekommit även inom andra åldersgrupper, […]

Läs mer

Mörskom kommuns uppdaterade information om coronaläget 1.6.2021 | Sjukdomslägen har blivit bättre men området ännu i spridningsskede. Man har lindrat sammankomstbegränsningarna från början av juni, lättnader också gällande ungdomarnas hobby- och lägerverksamhet.

Som bakgrund Trots sitt läge i Nyland, hör Mörskom kommun till Päijät-Häme välfärdssamkommunenens sjukvårdsdistrikt (P-HHYKY). Epidemiläget i Mörskom tolkas alltså inte som en del av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUC). P-HHYKY informerar om epidemiläget på sin egna SIDOR och beslutar, om det på dess område råder epidemiläge på basnivå, accelererande eller spridningsskede. Mörskom kommun tillämpar anvisningar enligt […]

Läs mer