Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 25.9.2023-1.11.2023 på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats på adressen http://www.ely-keskus.fi/sv (–>välj Nyland). Kungörelse https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49189661/kuulutus_ruotsi_Viiskivenharju.pdf/d2bf0e5c-fbad-e8f2-ab8f-9ced30f3c87c?t=1695638488862 Beslut https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49189661/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+Viiskivenharjun+vedenottamon+tarkkailuohjelman+hyv%C3%A4ksyminen_liitteineen.pdf/c0b4d95a-65b7-aa8d-bae6-c77e159d7cf6?t=1695638220271 Anvisningar om hur man begär omprövning https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49189661/Oikaisuvaatimusohje_ru.pdf/d824df0d-068c-6eb4-4a5e-a16ea076276f?t=1695638390745   Julkaisu vanhenee: 1.11.2023 23:59 […]

Läs mer… from Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse

Biblioteks Galleri

Mörskom bibliotek erbjuder ett öppet och avgiftsfritt utställningsutrymme. Utställningsutrymmet kan bokas för 4 veckor i taget. På väggarna finns ett fast upphängningssystem. Det finns också en möjlighet att använda en läsbar vitrin. Den större väggen: Upphängningsskena 200 cm | linor 150 cm, 5 stycken | 15 stycken krokar Den mindre väggen: Upphängningsskena 200 cm | […]

Läs mer… from Biblioteks Galleri

Meddelande om hur välfärdsområdesreformen inverkar på mörskombornas social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster

Allmänt Riksdagen godkände lagstiftningen om välfärdsområdena, dvs. social- och hälsovårdsreformen, sommaren 2021. Förberedelserna för välfärdsområdena inleddes på allvar efter detta. Vid välfärdsområdesvalet i början av 2022 valdes välfärdsområdesstyrelserna och välfärdsområdesfullmäktige, vilka beslutar om servicenätet, användningen av finanserna och annan verksamhet inom sina respektive områden. Lagstiftningen fastställer att Mörskom kommun hör till Östra Nylands välfärdsområde från […]

Läs mer… from Meddelande om hur välfärdsområdesreformen inverkar på mörskombornas social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster

Oroa dig inte om du inte hörde farosignalen testas

Räddningsverket i Östra Nyland informerar 7.3.2022 En del av varningssystemen för den allmänna farosignalen på Räddningsverket i Östra Nylands område fungerade inte under testet måndagen den 7.3. Räddningsverket vet var de felaktiga varningssystemen finns och reder ut saken med Nödcentralsverket. Invånarna behöver inte meddela om felaktiga system. Farosignalen testas i hela Finland den första måndagen […]

Läs mer… from Oroa dig inte om du inte hörde farosignalen testas