Kommunalvalet år 2021

Kommunalvalet år 2021

KOMMUNALVALET I MÖRSKOM KOMMUN Kommunalvalet år 2021 förrättas söndagen den 18 april 2021 kl. 9.00 – 20.00. Hemmaröstning Röstberättigad person, vars förmåga att röra sig är i den mån begränsad, att han/hon inte kan ta sig till röstningsstället utan orimliga svårigheter, har rätt att på förhand rösta hemma i den kommun som i röstningsregistret är […]

Läs mer

Kandidatuppställning för kommunalvalet i Mörskom

KANDIDATUPPSTÄLLNING FÖR KOMMUNALVALET I MÖRSKOM Vid kommunalvalet den 18.4.2021 väljs till kommunfullmäktige i Mörskom 17 ledamöter och ett antal ersättare som stadgas i 11 § kommunallagen. Valförbund, parti som inte tillhör valförbund samt gemensam vallista kan uppställa högst 25 kandidater. Kandidatansökan samt anmälan om valförbund och gemensam vallista bör inlämnas till centralvalnämnden i Mörskom kommun […]

Läs mer

Kungörelse, Nylands NTM-centralen

Ärende: Meddelande om offentlig kungörelse  Kungörelsens innehåll: till kännedom samt möjlighet att ge sin åsikt om förslagen till förvaltningsplanerna för Nyland för åren 2022-2027. Kommunerna i Nyland hör huvudsakligen till Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde men vissa kommuner hör delvis också till Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde (Högfors stad, Lojo stad, och Raseborgs stad). Den offentliga kungörelsen finns […]

Läs mer

Kommunkansliet är stängt 6-31.7.2020

Kommunkansliet i Mörskom är stängt under tiden 6.7 – 31.7.2020 Telefondejour: Telefonväxeln är stängt: 1.7.2020 och 6-31.7.2020 Tekniska byrån: 6.7-10.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387 13.7-17.7 under tjänstetid och övriga tider tel. 040 554 4387 20.7-31.7 under tjänstetid tel. 044 726 9289, övriga tider tel. 040 554 4387  Byggnadsinspektion: 6.7-17.7 tel. 0400 841 151 20.7-31.7 […]

Läs mer

Svara och påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom! Kommunstrategienkät är öppen!

Kommunens olika funktioner och tjänster bygger på kommuninvånarna och tjänsternas förbrukare. Kommuninvånarna har den bästa sakkännedomen för att bedöma hemkommunens framtid. Som representanter för kommuninvånarna har man vid kommunalvalet valt 17 fullmäktige som beslutsfattare. Det viktigaste dokumentet för fullmäktige gällande kommunens ledning är den lagstadgade kommunstrategin på basen av vilken man beslutar om tyngdpunktsområden för […]

Läs mer

Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

MÖRSKOM KOMMUN lediganslår på nytt att sökas TJÄNSTEN SOM DIREKTÖR FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Direktörens, för småbarnsfostran, uppgift är att leda ansvarsområdet för småbarnsfostran och ansvara för ekonomi, personal och administration, inneha uppgiften som daghemsdirektör samt vid behov delta i småbarnsfostrans undervisning. Direktören för småbarnsfostran fungerar också som förman för familjedagvården. Uppgiften förutsätter god kännedom om småbarnsfostran […]

Läs mer

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia