Kungörelse, Arbets- och näringsministeriet

Kungörelse, Arbets- och näringsministeriet

Miljökonsekvensbeskrivning för kärnkraftverket i Lovisa är till påseende. Tillgång till miljökonsekvensbeskrivningen: Konsekvensbeskrivningen har publicerats den 6 september 2021 på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen https://tem.fi/sv/lovisa-mkb-beskrivning. Beskrivningen finns tillgänglig på webbplatsen hela den tid som bedömningsförfarandet pågår. Kungörelse […]

Läs mer

Svara och påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom! Kommunstrategienkät är öppen!

Kommunens olika funktioner och tjänster bygger på kommuninvånarna och tjänsternas förbrukare. Kommuninvånarna har den bästa sakkännedomen för att bedöma hemkommunens framtid. Som representanter för kommuninvånarna har man vid kommunalvalet valt 17 fullmäktige som beslutsfattare. Det viktigaste dokumentet för fullmäktige gällande kommunens ledning är den lagstadgade kommunstrategin på basen av vilken man beslutar om tyngdpunktsområden för […]

Läs mer

Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

MÖRSKOM KOMMUN lediganslår på nytt att sökas TJÄNSTEN SOM DIREKTÖR FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Direktörens, för småbarnsfostran, uppgift är att leda ansvarsområdet för småbarnsfostran och ansvara för ekonomi, personal och administration, inneha uppgiften som daghemsdirektör samt vid behov delta i småbarnsfostrans undervisning. Direktören för småbarnsfostran fungerar också som förman för familjedagvården. Uppgiften förutsätter god kännedom om småbarnsfostran […]

Läs mer