Självständighetsdagsfest i Mörskom

Byggnads- och miljöskyddsenhet, kungörelse

Uppdatering av miljöskyddsföreskrifter: kungörelse utkast promemorian med motiveringar Det är möjligt att framföra skriftliga åsikter om miljöskyddsföreskrifterna. Eventuella skriftliga åsikter ska skickas via respons (link) eller per post till adressen Ympäristönsuojeluyksikkö, Askolantie 28, 07500 Askola senast 21.12.2022. […]

Läs mer