Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 25.9.2023-1.11.2023 på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats på adressen http://www.ely-keskus.fi/sv (–>välj Nyland). Kungörelse https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49189661/kuulutus_ruotsi_Viiskivenharju.pdf/d2bf0e5c-fbad-e8f2-ab8f-9ced30f3c87c?t=1695638488862 Beslut https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49189661/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+Viiskivenharjun+vedenottamon+tarkkailuohjelman+hyv%C3%A4ksyminen_liitteineen.pdf/c0b4d95a-65b7-aa8d-bae6-c77e159d7cf6?t=1695638220271 Anvisningar om hur man begär omprövning https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/49189661/Oikaisuvaatimusohje_ru.pdf/d824df0d-068c-6eb4-4a5e-a16ea076276f?t=1695638390745   Julkaisu vanhenee: 1.11.2023 23:59 […]

Läs mer… from Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, kungörelse