Förhöjning av Päijänne-Tavastland avfallstaxas avfallsavgifter

Förhöjning av Päijänne-Tavastland avfallstaxas avfallsavgifter

Kungörelse Päijänne-Tavastland avfallsnämnd reserverar möjlighet att påverka ärendet angående Päijänne-Tavastland avfallstaxas avfallsavgifter. Bilagor 1-7 till avfallstaxan hålls offentligt framlagd under tiden 21.10.-2.11.2020 på städers webbplatser. Skriftliga åsikter i fri form inlämnas till: Lahden kaupungin kirjaamo, PL 202, 15101 LAHTI eller kirjaamo@lahti.fi. Åsikten ska rubriceras med “Åsikt om avfallstaxan”. Den ska anföras före den 2.11.2020. Tilläggsuppgifter […]

Läs mer

Kommunkansliet är stängt 6-31.7.2020

Kommunkansliet i Mörskom är stängt under tiden 6.7 – 31.7.2020 Telefondejour: Telefonväxeln är stängt: 1.7.2020 och 6-31.7.2020 Tekniska byrån: 6.7-10.7 under tjänstetid tel. 040 524 4147, övriga tider tel. 040 554 4387 13.7-17.7 under tjänstetid och övriga tider tel. 040 554 4387 20.7-31.7 under tjänstetid tel. 044 726 9289, övriga tider tel. 040 554 4387  Byggnadsinspektion: 6.7-17.7 tel. 0400 841 151 20.7-31.7 […]

Läs mer

Svara och påverka i vilken riktning vi utvecklar Mörskom! Kommunstrategienkät är öppen!

Kommunens olika funktioner och tjänster bygger på kommuninvånarna och tjänsternas förbrukare. Kommuninvånarna har den bästa sakkännedomen för att bedöma hemkommunens framtid. Som representanter för kommuninvånarna har man vid kommunalvalet valt 17 fullmäktige som beslutsfattare. Det viktigaste dokumentet för fullmäktige gällande kommunens ledning är den lagstadgade kommunstrategin på basen av vilken man beslutar om tyngdpunktsområden för […]

Läs mer

Tjänsten som direktör för småbarnsfostran

MÖRSKOM KOMMUN lediganslår på nytt att sökas TJÄNSTEN SOM DIREKTÖR FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Direktörens, för småbarnsfostran, uppgift är att leda ansvarsområdet för småbarnsfostran och ansvara för ekonomi, personal och administration, inneha uppgiften som daghemsdirektör samt vid behov delta i småbarnsfostrans undervisning. Direktören för småbarnsfostran fungerar också som förman för familjedagvården. Uppgiften förutsätter god kännedom om småbarnsfostran […]

Läs mer

Muuta kirjainkokoa
Paranna kontrastia