Sysselsättningstjänster

Om du är en arbetslös arbetssökande eller om ditt företag söker arbetare, ta gärna kontakt. I sysselsättningstjänster kartlägger vi kundens behov för tjänster och överväger olika alternativ tillsammans med kunden. Vi erbjuder även olika tjänster som främjar sysselsättning, såsom möjlighet för arbetsprövning eller för att utnyttja lönesubvention.

Ytterligare uppgifter: sysselsättningskoordinator/-handledare 044 775 1984, tyollisyyspalvelut@myrskyla.fi