Tekniska tjänster

Byggnadsinspektion

Den gemensamma byggnadsinspektions- och miljövårdsenheten för Askola, Borgnäs, Mörskom och Pukkila kommuner sköter byggnadsinspektionen, miljövården och uppgifter gällande marktäkt fr.o.m. början av år 2006.

Som beslutande myndighet fungerar en gemensam byggnadsinspektions- och miljövårdsnämnd (10 medlemmar), där Jari Rantanen, Niina Perttola och Henrik Sjölund (kommunstyr.) representerar Mörskom kommun.

Byggnadsinspektionen i Askola kommun

Byggnadsinspektör
Matti Männikkö
0400 415 083
matti.mannikko@askola.fi
Anträffbar måndagar kl. 13-15

Vs. branschdirektör
Esko Halmesmäki
0400 775 527

BRUKSAVGIFTER

Byggnadsinspektion

T.ex. egnahemshus, nybygge, våningsyta 150 m²

Kostnader enligt taxa:

Expeditionsavgift 260 euro/byggnad
Dessutom 2,40 euro/m² enligt byggnadens totalyta
Placeringsmärkning
390 euro
45 euro/byggnad

Dessutom kan tilläggsavgift ibland debiteras för hörande av grannar (60 €/st) samt för eventuella kungörelser i tidningar till fullt belopp enligt kostnader.

Kostnaderna inkluderar bl.a. inspektioner som kommunens myndigheter har gjort eller förordnat.

Byggnadsinspektionsavgifterna är godkända 2.4.2009 av byggnads- och miljövårdsnämnden i Askola och gäller tillsvidare. Tilläggsuppgifter om byggnadsinspektionens taxor, tel. 040 7109 108.

Elektronisk expediering

Byggnadsinspektionen i Askola har tagit i bruk den riksomfattande Lupapiste-servicen. Alla användare, såväl kommuninvånare som företag som registrerat sig via servicen kan ansöka om tillstånd eller lämna in anmälningar på Askola, Borgnäs, Mörskom och Pukkila kommuners områden.

Ansökningar om tillstånd och anmälningar bör göras via Lupapiste .