Myrskylän kunta jatkaa toimenpiteitä yrittäjien tukemiseksi koronavirustilanteessa

Myrskylän kunta jatkaa toimenpiteitä yrittäjien tukemiseksi koronavirustilanteessa

Perustuen Suomen yrittäjien ja Kuntaliiton suosituksiin, myrskyläläisten yrittäjien tilannekuvakyselyn vastauksiin sekä kunnan valmiusjohtoryhmän välittömiin päätöksiin:

 

1. Maksutonta yritysneuvontaa ja kehittämisapua laajennettu 30.4.2021 saakka

• Kunta on sitoutunut rahoittamaan yrittäjille aikaisempaa enemmän maksutonta neuvonta- ja kehittämisapua ProAgriasta, enimmillään 5 tuntia/yritys. Tätä pidemmältä ajalta kunta korvaa konsultoinnista osan, á 34.50 eur (+ALV)/tunti/yritys. yhteensä 4 konsultointipäivän ajalta.

− Ota yhteyttä yritysasiantuntija Auli Teppinen, ProAgria Etelä-Suomi ry. p. 040 046 1716 tai
auli.teppinen@proagria.fi
− Päätöspäivä 19.3., tiedotettu yrittäjäjärjestölle 20.3., jatkopäätös 7.12.

 

2. Maksuvapaat kuukaudet mahdollisia toimitilavuokrissa 30.4.2021 saakka

• Kunta myöntää hakemuksesta maksuvapaita kuukausia toimitilavuokriin kaikille yrityksille toimialasta riippumatta 30.4.2021 saakka. Edellytys on, että yrittäjät ovat yhteydessä kuntaan hyvissä ajoin ennen perinnän käynnistymistä. Vuokrat lisätään pienin erin tämän jälkeen erikseen sovitusti.

− Ota yhteyttä tekninen johtaja Timo Krigsman, p. 040 524 4147 tai timo.krigsman@myrskyla.fi
− Päätöspäivä 27.3., tiedotettu vuokralaisille 27.3., jatkopäätös 7.12.

 

3. Helpotuksia maksuliikenteeseen

• Kunnalle toimitettavissa laskuissa yrittäjät voivat käyttää maksuehtoa ”HETI”, mikäli suorituksella on kiire. Kunta myöntää tarvittaessa pidennyksiä yritysten suoritukselle poiketen yleisestä maksuajankohdasta.

− Ota yhteyttä hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä, p. 040 746 0626 tai matti.latva-pirila@myrskyla.fi
− Päätöspäivä 26.3., tiedotettu yrittäjäjärjestölle 31.3., jatkopäätös 7.12.

 

4. Ilmainen ”vartin pikakurssi” tarjolla palvelusi uudelleen muotoiluun avoinna verkossa!

• Kunta on tuottanut pikakurssin palveluiden uudelleen muotoilusta tilanteessa, jossa kysynnän muoto on muuttunut vahvasti etäpalveluiden suuntaan. Sopii kaikille liiketoiminnan muodoille ja aloille. Käy pikakurssi oman aikataulusi mukaan os. https://myrskyla.fi/yleinen/palvelumuotoilun-kurssi/

− Päätöspäivä 25.3., tiedotettu yrittäjäjärjestölle 3.4., jatkopäätös 7.12.

 

5. Varmista palvelusi näkyvyys kunnan palvelu- ja yrityslistalla

• Kunta kehottaa yrittäjää lisäämään ja/tai päivittämään palvelunsa yrityssivustolle.

− Ota yhteyttä kunta@myrkyla.fi, p. 019 510 850 / viestintä- ja toimistosihteeri Nona Färlin p. 040 630 2030 tai nona.farlin@myrskyla.fi
− Päätöspäivä 25.3., tiedotettu yrittäjäjärjestölle 3.4., muutospäätös 7.12.

 

6. Tuemme kunnan hankinnoissa ja investoinneissa paikallisia

• Nykyiset hankinnat ja investoinnit, sekä vuoden 2021 vastaavat pyritään toteuttamaan normaalisti. Lisäksi tutkitaan aina mahdollisuudet hankintojen ja investointien aikaistamiseen. Lain rajoissa pyrimme tukemaan paikallista yrittäjyyttä. Kunta välittää tarjouspyynnöistä aktiivisesti tietoa alueen yrityksille Claudiassa. Jos mahdollista, valitaan hankintaan useampi tarjoaja toimittajaksi.

− Ota yhteyttä tekninen johtaja Timo Krigsman, p. 040 524 4147 tai timo.krigsman@myrskyla.fi
− Päätöspäivä 30.3., tiedotettu yrittäjäjärjestölle 3.4., jatkopäätös 7.12.

 

7. Mahdollisuus varhaiskasvatukseen kunnan ulkopuolisille

• Jos yrityksesi työntekijällä on haasteita työn ja lapsenhoidon yhteensovittamisessa tässä tilanteessa, huomioithan, että varhaiskasvatuslain (6§) mukaisesti kunnan on kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle kuin kunnan asukkaalle.

• Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta myös lapselle, joka asuu kunnassa huoltajiensa työn, opiskelun, sairauden tai
vastaavien syiden vuoksi, vaikka lapsen kotikunta on jokin muu kunta, kuin Myrskylä.

− Ota yhteyttä varhaiskasvatusjohtajan sijainen Matleena Nuuttila, p. 040 584 684 tai
matleena.nuuttila@myrskyla.fi
− Päätöspäivä 25.3., tiedotettu yrittäjäjärjestölle 3.4., jatkopäätös 7.12

 

8. Rahoitukset mahdollisia

• Työ- ja elinkeinoministeriön sivuille on koottu seikkaperäisesti päivittyvät tiedot yritysten laajemmista neuvonta-, tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista.

− Ota yhteyttä yritysasiantuntija Auli Teppinen, ProAgria Etelä-Suomi ry. p. 040 046 1716 tai
auli.teppinen@proagria.fi

 

9. Tiivis yhteistyö paikallistasolla

• Jo kriisin alusta alkaen ja jo normaalioloissa ennen sitä, kunta on tehnyt ja tekee jatkossakin yhteistyötä paikallisen ja alueellisen yrittäjäjärjestön sekä ProAgrian kanssa, hyödyntäen tätä asiantuntemusta, sekä pohtii keinoja, kuinka paikallista yrityskenttää pystytään paremmin tukemaan edelleen.

− Ota yhteyttä kunnanjohtaja Sam Vuorinen, p. 044 760 9116 tai sam.vuorinen@myrskyla.fi

 

TIEDOTE-Myrskylän kunnan toimenpiteet yrittäjien tukemiseksi-päivitetty 12-2020