Avloppsvattenrådgivnings

Avloppsvattenrådgivnings

Neuvo Itä-Uusimaa -projektets avloppsvattenrådgivnings-tjänst erbjuder opartisk och gratis rådgivning om frågor angående behandlingen av glesbygdens avloppsvatten. Projektet verkställs av Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å inom Borgå, Mäntsälä, Askola, Borgnäs; Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Du kan vara i kontakt med en rådgivare via telefon eller epost i frågor angående renoveringsbehov av fastighetsspecifika avloppsvattensystem och angående tidtabeller för eventuella förnyelser av avloppsvattenhanteringen.

En rådgivare i avloppsvattenfrågor är anträffbar per telefon vardagar kl. 9-15. Avloppsvattenrådgivningen betjänar tom. 31.10.2019.

JätevesitiedotePS