Är din vardag trygg på Östra Nyland? Svara på enkäten för att påverka saken!

Är din vardag trygg på Östra Nyland? Svara på enkäten för att påverka saken!

Är din vardag trygg på Östra Nyland? Svara på enkäten för att påverka saken!

I Östra Nyland förverkligar man igen säkerhetsenkäten som är riktad åt invånarna. Enkäten är öppen 14.9-4.10.2020. Genom enkäten kartlägger man hur trygga invånarna upplever sin vardag och hur de upplever att man kan påverka tryggheten med olika åtgärder.

 

Enkäten förverkligas i samarbete med Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila, Sibbo och SILMU-byarna. Enkäten kan besvaras antingen på webben (https://webropol.com/s/turvallinenarki) eller som pappersenkät i Mörskom bibliotek.

Genom att svara på enkäten kan du påverka i en tryggare vardag i framtiden. Enkäten är en del av kommunernas gemensamma säkerhetsplan, som styr säkerhetsarbetet i området. Enkäten förverkligas med två års mellanrum.

 

Mer information:

utvecklingschef Santeri Pohjolainen, Östra Nylands räddningsverk

santeri.pohjolainen@borga.fi, tfn 040 159 3237